Knižnica


Archeológia

Po stopách baltických Slovanů

Autor: Müldner, J., Katalóg: K-1096 - A0021

Po stopách moravského tábořství

Autor: Fialová, V., Katalóg: K-3053 - A0125 d

Po stopách prachom zaviatych

Autor: , Katalóg: K-12591 - A0725

Po stopách vývoje člověka

Autor: Malá-Prokopec-Troníček, Katalóg: K-1155 - A0011

Počátky měny u Slovanů

Autor: Pošvář, J., Katalóg: K-3081 - A0136 a

Počátky slovanského osídlení našich zemí

Autor: Klanica, Z., Katalóg: K-9778 - A0446

Počátky velehradského kláštera

Autor: Hurt, R., Katalóg: K-3083 - A0136 g

Počiatky odievania na Slovensku

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-9591 - A0388

Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku

Autor: Novotný, B., Katalóg: K-1540 /62 - A0113

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku (katalóg)

Autor: Kozubová, A., Katalóg: K-12600 - A0727

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku (vyhodnotenie)

Autor: Kozubová, A., Katalóg: K-12601 - A0728

Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I.

Autor: Chropovský-Dušek-Polla, Katalóg: K-1131 - A0039

Pohrebisko v Čakajovciach /analýza/

Autor: Rejholcová, M, Katalóg: K-10755 - A0575

Pohrebisko v Čakajovciach /vyhodnotenie

Autor: Hanuliak Rejholcová, Katalóg: K-10757 - A0576a

Pohrebisko v Čakajovciach /vyhodnotenie/

Autor: Rejholcová, M., Katalóg: K-10756 - A0576

Pohrebisko v Ždani

Autor: Miroššayová, E., Katalóg: K-12668 - A0731

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých

Autor: Zábojník, J. - Béreš, J., Katalóg: K-12909 A0744

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg I (Hroby 1-310)

Autor: Olexa, L. - Nováček, T., Katalóg: K-12922 A0757

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg II (Hroby 311-499)

Autor: Olexa, L. - Nováček, T., Katalóg: K-12923 A0758

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg III (Hroby 500-792)

Autor: Olexa, L. - Nováček, T., Katalóg: K-12924 A0759

Poklad keltských mincí z Hrhova

Autor: Frohlich, J., Katalóg: K-12896 A0738

Poklady zeme

Autor: Zrubec, L., Katalóg: K-8548/A/87 - A0329

Polska starožytna

Autor: Hensel, W., Katalóg: K-5344 - A0201a

Poľsko-slovenský archeologický slovník

Autor: Višňovská, D., Katalóg: - A0116

Popradská kotlina v dávnej minulosti

Autor: Novotný-Novotná-Kovalčík, Katalóg: K-9941/A/91 - A0488

Poslední svědkové pravěku

Autor: Wolf, J., Katalóg: K-3316 - A0178

Potiská kultúra na východnom Slovensku 2 ks

Autor: Vizdal, J., Katalóg: K-11511/A2005 - A0620, a

Pozdněhalštatská chata ve Smolíně /okres Břeclav/

Autor: Ondruš, V., Katalóg: K-3071 - A0130 b

Południowa strefa kultury Łužickej ...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-7694/A/83 - A0286

Prace i materjały archeologiczne

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1036 - A0027

Pračlovek - Az ösember

Autor: Blei, F., Katalóg: K-1493 - A0052

Pradzieje ziemi Wieluńkiej

Autor: Abramek, B., Katalóg: K-11593/A2005 - A0631

Praehistorica III. - Vikletice

Autor: Buchwaldek-Koutecký, Katalóg: K-4004/72 - A0193

Praehistorica IV. - Pražská keramika 12. a 13. století

Autor: Pavlů, I., Katalóg: K-4005/72/A - A0194

Praehistorica XII. - Kultúra se šňůrovou keramikou...

Autor: Buchvaldek, M., Katalóg: K-9484/A/90 - A0384

Praha pravěká

Autor: Filip, J., Katalóg: K-1391 - A0035

Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia (III. zväzok - východné Slovensko)

Autor: Béreš, J., Katalóg: K-12906 A0741

Pravěk Čech I., II.

Autor: Hofmeister, R.R, Katalóg: K-1037, 1039 - A0006 /I., II

Pravěk Československa

Autor: Neustupný, J., Katalóg: K-1086 - A0095

Pravěk lidstva

Autor: Neustupný, J., Katalóg: K-1025 - A0061

Pravek severného povodia rieky Nitry

Autor: Krupica, O., Katalóg: K-4460/A/74 - A0208

Pravek vých. Slovenska

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9782/A/90 - A0442

Praveká plastika

Autor: Vladár, J., Katalóg: K-6692/A/80 - A0254

Praveké hrnčiarstvo

Autor: Šiška, S., Katalóg: K-6997 - A0263

Praveké osídlenie stredného Slovenska

Autor: Balaša, G., Katalóg: K-1214 - A0025

Praveké sídl. s obsidiánovou industriou

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-6300 - A0240

Praveké sídliská s obsidiánovou industriou ...

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-3000 - A0160

Praveké umenie na Slovensku

Autor: Točík, A., Katalóg: K-7001/A/81 - A0265

Pražský hrad v době přemyslovských knížat

Autor: Borkovský, I., Katalóg: K-3485 - A0188

Préhistoire de la grande plaine de l´Europe

Autor: Kozłowski, J.K. a kol, Katalóg: K-11600/A2005 - A0637

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím