Knižnica


Archeológia

Po stopách baltických Slovanů

Autor: Müldner, J., Katalóg: K-1096 - A0021

Po stopách moravského tábořství

Autor: Fialová, V., Katalóg: K-3053 - A0125 d

Po stopách prachom zaviatych

Autor: , Katalóg: K-12591 - A0725

Po stopách vývoje člověka

Autor: Malá-Prokopec-Troníček, Katalóg: K-1155 - A0011

Počátky měny u Slovanů

Autor: Pošvář, J., Katalóg: K-3081 - A0136 a

Počátky slovanského osídlení našich zemí

Autor: Klanica, Z., Katalóg: K-9778 - A0446

Počátky velehradského kláštera

Autor: Hurt, R., Katalóg: K-3083 - A0136 g

Počiatky odievania na Slovensku

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-9591 - A0388

Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku

Autor: Novotný, B., Katalóg: K-1540 /62 - A0113

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku (katalóg)

Autor: Kozubová, A., Katalóg: K-12600 - A0727

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku (vyhodnotenie)

Autor: Kozubová, A., Katalóg: K-12601 - A0728

Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I.

Autor: Chropovský-Dušek-Polla, Katalóg: K-1131 - A0039

Pohrebisko v Čakajovciach /analýza/

Autor: Rejholcová, M, Katalóg: K-10755 - A0575

Pohrebisko v Čakajovciach /vyhodnotenie

Autor: Hanuliak Rejholcová, Katalóg: K-10757 - A0576a

Pohrebisko v Čakajovciach /vyhodnotenie/

Autor: Rejholcová, M., Katalóg: K-10756 - A0576

Pohrebisko v Ždani

Autor: Miroššayová, E., Katalóg: K-12668 - A0731

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých

Autor: Zábojník, J. - Béreš, J., Katalóg: K-12909 A0744

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg I (Hroby 1-310)

Autor: Olexa, L. - Nováček, T., Katalóg: K-12922 A0757

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg II (Hroby 311-499)

Autor: Olexa, L. - Nováček, T., Katalóg: K-12923 A0758

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg III (Hroby 500-792)

Autor: Olexa, L. - Nováček, T., Katalóg: K-12924 A0759

Poklad keltských mincí z Hrhova

Autor: Frohlich, J., Katalóg: K-12896 A0738

Poklady zeme

Autor: Zrubec, L., Katalóg: K-8548/A/87 - A0329

Polska starožytna

Autor: Hensel, W., Katalóg: K-5344 - A0201a

Poľsko-slovenský archeologický slovník

Autor: Višňovská, D., Katalóg: - A0116

Popradská kotlina v dávnej minulosti

Autor: Novotný-Novotná-Kovalčík, Katalóg: K-9941/A/91 - A0488

Poslední svědkové pravěku

Autor: Wolf, J., Katalóg: K-3316 - A0178

Potiská kultúra na východnom Slovensku 2 ks

Autor: Vizdal, J., Katalóg: K-11511/A2005 - A0620, a

Pozdněhalštatská chata ve Smolíně /okres Břeclav/

Autor: Ondruš, V., Katalóg: K-3071 - A0130 b

Południowa strefa kultury Łužickej ...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-7694/A/83 - A0286

Prace i materjały archeologiczne

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1036 - A0027

Pračlovek - Az ösember

Autor: Blei, F., Katalóg: K-1493 - A0052

Pradzieje ziemi Wieluńkiej

Autor: Abramek, B., Katalóg: K-11593/A2005 - A0631

Praehistorica III. - Vikletice

Autor: Buchwaldek-Koutecký, Katalóg: K-4004/72 - A0193

Praehistorica IV. - Pražská keramika 12. a 13. století

Autor: Pavlů, I., Katalóg: K-4005/72/A - A0194

Praehistorica XII. - Kultúra se šňůrovou keramikou...

Autor: Buchvaldek, M., Katalóg: K-9484/A/90 - A0384

Praha pravěká

Autor: Filip, J., Katalóg: K-1391 - A0035

Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia (III. zväzok - východné Slovensko)

Autor: Béreš, J., Katalóg: K-12906 A0741

Pravěk Čech I., II.

Autor: Hofmeister, R.R, Katalóg: K-1037, 1039 - A0006 /I., II

Pravěk Československa

Autor: Neustupný, J., Katalóg: K-1086 - A0095

Pravěk lidstva

Autor: Neustupný, J., Katalóg: K-1025 - A0061

Pravek severného povodia rieky Nitry

Autor: Krupica, O., Katalóg: K-4460/A/74 - A0208

Pravek vých. Slovenska

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9782/A/90 - A0442

Praveká plastika

Autor: Vladár, J., Katalóg: K-6692/A/80 - A0254

Praveké hrnčiarstvo

Autor: Šiška, S., Katalóg: K-6997 - A0263

Praveké osídlenie stredného Slovenska

Autor: Balaša, G., Katalóg: K-1214 - A0025

Praveké sídl. s obsidiánovou industriou

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-6300 - A0240

Praveké sídliská s obsidiánovou industriou ...

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-3000 - A0160

Praveké umenie na Slovensku

Autor: Točík, A., Katalóg: K-7001/A/81 - A0265

Pražský hrad v době přemyslovských knížat

Autor: Borkovský, I., Katalóg: K-3485 - A0188

Préhistoire de la grande plaine de l´Europe

Autor: Kozłowski, J.K. a kol, Katalóg: K-11600/A2005 - A0637

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok