Knižnica


Archeológia

Klíče z doby hradištní na Moravě

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3031 - A0128 c

Komission für das Äneolithikum und die ältere Bronzezeit

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1226 - A0032

Konzervátorské praktikum

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4160/73/A - A0200a

Košice - Krásna

Autor: Polla, B., Katalóg: K-8639/A/87 - A0341

Košické pohrebisko

Autor: Pástor, J., Katalóg: K-3266 - A0204

Kostel a pohřebiště z doby velkomoravské na Modré...

Autor: Pavelčík-Hrubý-Hochmanová, Katalóg: K-3060 - A0125 a

Kostel sv. Michala ve Starém Městě

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3045 - A0136 c

Kralice

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1084 - A0022

Královská tažení ve starém Orientu

Autor: Jepsen, A, Katalóg: K-8918/A/88 - A0350

Kráľovský Chlmec

Autor: Budinský-Krička, V., Katalóg: K-9087 - A0366

Kréta

Autor: Rutkowski, B, Katalóg: K-7239/A/82 - A0275

Kunst der Vorzeit

Autor: Poulík, J., Katalóg: K-1393 - A0080

Kunst Mesopotamiens

Autor: Champdor, A., Katalóg: K-2185 - A0079

Kunst und Umwelt

Autor: Johansen, R.B., Katalóg: K-1638 - A0088

Lapidarium národního musea

Autor: Denkstein-Drobná-Kybalová, Katalóg: K-1228 - A0072

Levý Hradec - Nejstarší sídlo Přemyslovců

Autor: Borkovský, I., Katalóg: K-3484 - A0187

Lexikon der Kunst

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5409/A/76 - A0207

Lid se zvoncovitými poháry na Bučovsku /Morava/

Autor: Kalousek, F., Katalóg: K-3026 - A0126 a

Lidé Mezopotámie

Autor: Klíma, J., Katalóg: K-6047/A/77 - A0228

Limes Romanus Konferenz Nitra

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9772/A/90 - A0425

Liptovská Mara

Autor: Piela, K., Katalóg: K-10651 - A0544

Ľudia Mezopotámie

Autor: Klíma, J., Katalóg: K-9044/A/88 - A0355

Ľudmila Kraskovská 1999

Autor: Tomčíková, K, Katalóg: K-10681 - A0562

Lužianska skupina a počiatky maľovanej keramiky...

Autor: Novotný, B., Katalóg: K-1555 - A0028

Lužická kultúra v severozáp. Čechách

Autor: Plesl, E, Katalóg: K-1546 - A0044

Maďarsko-slovenský archeologický slovník

Autor: Paulík, J., Katalóg: - A0117

Mähren in der Spätbronzenzeit und ...

Autor: Podborský, V., Katalóg: K-3234 - A0162

Maňa – Keltisches Gräberfeld fundkatalog

Autor: Beňadik, B, Katalóg: K-9088/A/88 - A0364

Medailérstvo na Slovensku

Autor: Hlinka, J., Katalóg: K-5628/A/76 - A0215

Medz.arch.konf.-Stredná Európa v 8.-10.st.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11967/A2006 - A0683

Mesolitické sídliště v Přibicích /okres Židlochovice/

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3067 - A0128 b

Metody experimentu v archeologii

Autor: Malina, J., Katalóg: K-6920/A/80 - A0262

Mezokovesd-Mocsolyás

Autor: Kalicz, N. - Koós, J., Katalóg: K-12894 A0737

Militáriá - Konský postroj - Voz

Autor: Oždáni, O., Katalóg: K-10366 - A0524

Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301. Ich podiel na vývoji hospodárstva stredovekého Slovenska.

Autor: Hunka, J., Katalóg: K-12919 A0754

Mistrovská díla řeckého umění

Autor: Schoder, R.V., Katalóg: K-1782 - A0082

Mit ránkhagytak a századok...

Autor: Révész, L. a kol., Katalóg: K-11394/A2005 - A0615

Mittelalterliche Brakteaten

Autor: Suhle, A, Katalóg: K-2192 - A0074

Morava na sklonku antiky

Autor: Tejral, J., Katalóg: K-7634/A/83 - A0284

Moravská mince doby husistské

Autor: Sejbal, J., Katalóg: K-2799 - A0090 a

Moravská mince doby husistské

Autor: Sejbal, J., Katalóg: K-3022 - A090 b

Moravské mincony

Autor: Pošvář, J., Katalóg: K-3291 - A0177

Moravské numismatické zprávy

Autor: Kolektív, Katalóg: - A0181

Moravské numismatické zprávy / 10

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3039 - A0102/10

Moravské numismatické zprávy / 8

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3041 - A0102/8

Moravské numismatické zprávy / 9

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3040 - A0102/9

Moravské numismatické zprávy 12

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3437 - A0102/12

Most a cesta domů

Autor: Veselý, J.M., Katalóg: K-12575 - A0722

Mstěnice, Zaniklá středověká ves / 1

Autor: Nekuda, V, Katalóg: K-9771/A/90 - A0426

MUDr. František Dvořák

Autor: Filip-Sedláček, Katalóg: K-4300/73/A - A0199

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok