Knižnica


Archeológia

Klíče z doby hradištní na Moravě

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3031 - A0128 c

Komission für das Äneolithikum und die ältere Bronzezeit

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1226 - A0032

Konzervátorské praktikum

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4160/73/A - A0200a

Košice - Krásna

Autor: Polla, B., Katalóg: K-8639/A/87 - A0341

Košické pohrebisko

Autor: Pástor, J., Katalóg: K-3266 - A0204

Kostel a pohřebiště z doby velkomoravské na Modré...

Autor: Pavelčík-Hrubý-Hochmanová, Katalóg: K-3060 - A0125 a

Kostel sv. Michala ve Starém Městě

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3045 - A0136 c

Kralice

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1084 - A0022

Královská tažení ve starém Orientu

Autor: Jepsen, A, Katalóg: K-8918/A/88 - A0350

Kráľovský Chlmec

Autor: Budinský-Krička, V., Katalóg: K-9087 - A0366

Kréta

Autor: Rutkowski, B, Katalóg: K-7239/A/82 - A0275

Kunst der Vorzeit

Autor: Poulík, J., Katalóg: K-1393 - A0080

Kunst Mesopotamiens

Autor: Champdor, A., Katalóg: K-2185 - A0079

Kunst und Umwelt

Autor: Johansen, R.B., Katalóg: K-1638 - A0088

Lapidarium národního musea

Autor: Denkstein-Drobná-Kybalová, Katalóg: K-1228 - A0072

Levý Hradec - Nejstarší sídlo Přemyslovců

Autor: Borkovský, I., Katalóg: K-3484 - A0187

Lexikon der Kunst

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5409/A/76 - A0207

Lid se zvoncovitými poháry na Bučovsku /Morava/

Autor: Kalousek, F., Katalóg: K-3026 - A0126 a

Lidé Mezopotámie

Autor: Klíma, J., Katalóg: K-6047/A/77 - A0228

Limes Romanus Konferenz Nitra

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9772/A/90 - A0425

Liptovská Mara

Autor: Piela, K., Katalóg: K-10651 - A0544

Ľudia Mezopotámie

Autor: Klíma, J., Katalóg: K-9044/A/88 - A0355

Ľudmila Kraskovská 1999

Autor: Tomčíková, K, Katalóg: K-10681 - A0562

Lužianska skupina a počiatky maľovanej keramiky...

Autor: Novotný, B., Katalóg: K-1555 - A0028

Lužická kultúra v severozáp. Čechách

Autor: Plesl, E, Katalóg: K-1546 - A0044

Maďarsko-slovenský archeologický slovník

Autor: Paulík, J., Katalóg: - A0117

Mähren in der Spätbronzenzeit und ...

Autor: Podborský, V., Katalóg: K-3234 - A0162

Maňa – Keltisches Gräberfeld fundkatalog

Autor: Beňadik, B, Katalóg: K-9088/A/88 - A0364

Medailérstvo na Slovensku

Autor: Hlinka, J., Katalóg: K-5628/A/76 - A0215

Medz.arch.konf.-Stredná Európa v 8.-10.st.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11967/A2006 - A0683

Mesolitické sídliště v Přibicích /okres Židlochovice/

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3067 - A0128 b

Metody experimentu v archeologii

Autor: Malina, J., Katalóg: K-6920/A/80 - A0262

Mezokovesd-Mocsolyás

Autor: Kalicz, N. - Koós, J., Katalóg: K-12894 A0737

Militáriá - Konský postroj - Voz

Autor: Oždáni, O., Katalóg: K-10366 - A0524

Mince Arpádovcov z rokov 1000-1301. Ich podiel na vývoji hospodárstva stredovekého Slovenska.

Autor: Hunka, J., Katalóg: K-12919 A0754

Mistrovská díla řeckého umění

Autor: Schoder, R.V., Katalóg: K-1782 - A0082

Mit ránkhagytak a századok...

Autor: Révész, L. a kol., Katalóg: K-11394/A2005 - A0615

Mittelalterliche Brakteaten

Autor: Suhle, A, Katalóg: K-2192 - A0074

Morava na sklonku antiky

Autor: Tejral, J., Katalóg: K-7634/A/83 - A0284

Moravská mince doby husistské

Autor: Sejbal, J., Katalóg: K-2799 - A0090 a

Moravská mince doby husistské

Autor: Sejbal, J., Katalóg: K-3022 - A090 b

Moravské mincony

Autor: Pošvář, J., Katalóg: K-3291 - A0177

Moravské numismatické zprávy

Autor: Kolektív, Katalóg: - A0181

Moravské numismatické zprávy / 10

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3039 - A0102/10

Moravské numismatické zprávy / 8

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3041 - A0102/8

Moravské numismatické zprávy / 9

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3040 - A0102/9

Moravské numismatické zprávy 12

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3437 - A0102/12

Most a cesta domů

Autor: Veselý, J.M., Katalóg: K-12575 - A0722

Mstěnice, Zaniklá středověká ves / 1

Autor: Nekuda, V, Katalóg: K-9771/A/90 - A0426

MUDr. František Dvořák

Autor: Filip-Sedláček, Katalóg: K-4300/73/A - A0199

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím