Knižnica


Archeológia

Preistoria Alpina 1972/8

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11594/A2005 - A0632

Preistoria Alpina, 9/1973

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4767/A/74 - A0337

Příběhy ze starověké Palestiny

Autor: Bardtke, H., Katalóg: K-9139/A/89 - A0359

Příručka písemného styku pro vědecké a odb. prac.

Autor: Rejtharová, V., Katalóg: K-4047/72/A - A0196

Přírůstky archeologického pracoviště RM v Mikulově

Autor: Unger, J., Katalóg: K-10034/A/91 - A0506

Příspěvek k dějinám staré Moravy

Autor: Hurt, R., Katalóg: K-3077 - A0132 c

Příspěvek k sídelně – zeměpisné charakteristice ...

Autor: Láznička, Z., Katalóg: K-3086 - A0131 a

Příspěvek ke slovanskému osídlení horního Podyjí

Autor: Nekuda, V., Katalóg: K-3079 - A0133 b

Příspěvek rozboru C 14 k datování hallstattského opevnění...

Autor: Adámek, F., Katalóg: K-3065 - A0129 b

Problémy konzervace a restaur.. Kovy, texti...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4011 - A0195

Průvodce expozicí o původu a vývoji člověka

Autor: Jelínek, J., Katalóg: K-3095 - A0101

Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu

Autor: Kunysz, A, Katalóg: K-7696/A/83 - A0287+a

Pustý hrad

Autor: Kuka, P., Katalóg: K-1907 - A0038

Radzovce in der Zeit der Urnenfelderkulturen (Katalog des Gräberfeldes)

Autor: Furmánek, V. - Mitáš, V. - Budaváry, V., Katalóg: K-12912 A0747

Radzovce – osada ľudu popolnicových polí

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-9717/A/90 - A0400

Raněstředověké poklady šperků na Moravě

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3029 - A0129 a

Rapports du III.e Congr?s International d´Archeol. 1

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9774/A/90 - A0422

Rapports du III.e Congr?s International d´Archeol. 2

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9775/A/90 - A0423

Recherches archeologiques de 1981

Autor: Kozłowski, J.K.-Śliwa, J. red, Katalóg: K-11602/A2005 - A0639

Řecké mýty I., II.

Autor: Graves, R., Katalóg: K-7558, a/A/83 - A0282, a

Referáty o prac. výsledkoch čsl. archeológov ...1958-II.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9763/A/90 - A0434

Referáty z I. pracovní porady...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3851, 3599 - A0191 a+b

Régészeti füzetek 1973-78, 1983, 84 9 ks

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8158/A/85 - A0299

Régészeti füzetek 41/1988

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11598/A2005 - A0635

Régészeti füzetek I. 40/1987

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11597/A2005 - A0634

Régészeti füzetek SER II. No 23 - Sarmatisches...

Autor: Garam-Patay-Soproni, Katalóg: K-8499/A/87 - A0326

Régészeti füzetek ser. II. N. 22 Late roman money...

Autor: Burger, A.S, Katalóg: K-7637/A/83 - A0285

Rímske mince na Slovensku

Autor: Kolníková, E., Katalóg: K-10231 - A0520

Římský dům. Obytný a obchodní dům v Ostii

Autor: Hejzler, G., Katalóg: K-1390 - A0161

Roľník a jeho práca

Autor: Slavkovský, P, Katalóg: K-9127/A/89 - A0360

Románsky velehrad

Autor: Pojsl Miroslav, Katalóg: K-12144/A/2010 - A0709

Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei I. ???

Autor: Kolník, T., Katalóg: K-9085 - A0368

Rukověť české archaeologie

Autor: Buchtela-Niederle, Katalóg: ZVM-1032 - A0009

Rukověť slovanské archeologie

Autor: Niederle, L., Katalóg: K-1031 - A0047

Rukověť slovanské archeologie

Autor: Eisner, J., Katalóg: K-2427 - A0053

Russkaja monetnaja sistema

Autor: Spasskij, I.G., Katalóg: ZVM1522 - A0093

Š tudijné zvesti AÚ SAV č.6

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9755 - A0448

Sächsische münzkunde 1, 2

Autor: Haupt, W., Katalóg: K-5583/A/76 - A0214/I., II.

Sborník Čsl. společnosti archeologické

Autor: Tichý, R., Katalóg: K-1535/62 - A0176

Sborník I. numismatického symposia

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3091, 2800 - A0108a, b

Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia

Autor: Stránský, Z., Katalóg: K-3098 - A0159

Sborník Muzeálnej sl. spoločnosti 1940 – 41

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9792 - A0414

Sborník Muzeálnej sl. spoločnosti 1944 – 48

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9793 - A0415

Sborník Muzeálnej Slovenskej spoločnosti 1938 – 39

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9791 - A0413

Sborník prací FF Brněnské univerzity roč. XXXV

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8945/A/88 - A0351

Šebastovce – katalog

Autor: Budinský-Krička, V., Katalóg: K-9978 - A0496

Severní Morava v mladší době římské

Autor: Zeman, J., Katalóg: K-1547 - A0034

Sídliště s keramikou volutovou u Vedrovic

Autor: Ondruš, V., Katalóg: K-3048 - A0132 b

Siedlungen der Kultur mit Linearkeramik in Europa

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9089/A/88 - A0367

Skamenelý život

Autor: Činčurová, E., Katalóg: K-8102/A/85 - A0303

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím