Historická expozícia

 

Zbierky historickej expozície plánujeme umiestniť v niekoľkých miestnostiach na poschodí hlavného kaštieľa. Z pôvodného mobiliáru kaštieľa sa nezachovalo takmer nič, pretože majitelia kaštieľa Sztárayovci si pred evakuáciou mesta v roku 1944 časť najcennejších vecí odviezli, časť umiestnili mimo objektu u ľudí ktorým dôverovali. Menej cenné zariadenie rozdali alebo si ho prisvojilo služobníctvo tesne pred odchodom z Michaloviec. Zvyšok si do konsolidácie pomerov po prechode frontu rozobrali občania. Spomínaný dôvod má veľký podiel na tom, že nie je možné vytvoriť ucelenú, pre návštevníkov atraktívnu expozíciu, ktorá by verne dokumentovala zariadenie kaštieľa v čase keď ho obývali jeho majitelia. Z tohto dôvodu sa bude časť historickej expozície niesť v duchu galerijného spôsobu vystavovania exponátov (zbierkových predmetov).

     V časti historickej expozície budú umiestnené prevažne ukážky historického nábytku viacerých druhov a štýlov (sedací nábytok, príborník, komoda, kabinet, jedálenský stôl a pod.) z konca 18. až začiatku 20. storočia pochádzajúce zo stredného a južného Zemplína.

    V rámci historickej expozície a zároveň v najreprezentatívnejšom priestore celého kaštieľa bude umiestnená portrétna sieň či slávnostná sála. Svoje miesto, tu okrem portrétov príslušníkov rodu Sztáray, nájde historický klavír a historická vyrezávaná lavica, ktoré sú čerstvými prírastkami v zbierkovom fonde múzea a boli zakúpené vďaka finančnej dotácii z grantov FPU v roku 2017. Lavica bola vyhotovená na objednávku miestnej aristokracie koncom 18. prípadne začiatkom 19. storočia a pochádza z kaštieľa z obce Vinné, neďaleko Michaloviec. Ide o jedinečný kus sedacieho nábytku, prezentujúci majstrovstvo výrobcu, ktorý stál pri jej zrode. Klavír bol vyhotovený koncom 19. prípadne začiatkom 20. storočia jedným z najlepších rakúskych výrobcov klávesových hudobných nástrojov svojej doby – Pianoforten fabrikanten Schweighofer´s Söhnen. Výnimočnosť priestoru ešte viac dodajú figuríny v dobovom oblečení inštalované v skupinkách podľa historického obdobia postávajúce v priestore.

     V rámci historickej expozície bude mať návštevník možnosť zhliadnuť i pracovňu grófa Alexandra Sztáraya. Pracovňa bude zariadená historickým nábytkom doprevádzaným viacerými dobovými zábermi kaštieľa a okolia i rodiny Sztárayovej. Najpríťažlivejším predmetom umiestneným v pracovni bude pre návštevníka zaiste rodostrom (faksimile rodostromu) grófky Irmy Sztárayovej, dvornej dámy rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej z roku 1895.Genealogia grofky I

  

Zemplínske múzeum vo svojich zbierkach uchováva takmer 500 zväzkov starých tlačí, teda kníh vydaných pred rokom 1918. Viaceré z nich patrili pôvodne do zbierok rôznych šľachtických knižníc. Časť priestorov historickej expozície bude tak venovaná aj knižnici. Nachádzať sa tu budú tlače v latinskom, maďarskom, nemeckom i francúzskom jazyku. Svoje zastúpenie tu bude mať filozofia a teológia, dejiny a geografia, právo i politika a v neposlednom rade i poézia. Niektoré z nich obsahujú exlibris, na základe ktorého je možné identifikovať vlastníka danej knihy. K najvzácnejším tlačiam patrí najmenšie Evanjelium sv. Jána, ktoré pochádza z roku 1607 a svojou veľkosťou zaberie tak štvrtinu dlane.

 

EVANJLELIUM SV JANA 2EVANJELIUM SV JANA

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok