Vedecko-výskumná činnosť

 

Mgr. Dana Barnová, historik umenia

 Úlohy: 

Michalovce vo výtvarnom umení -  súčasné výtvarné dianie (Mapovanie a dokumentácia výtvarných aktivít Michaloviec a okolia v náväznosti na materiál spracovávaný v predchádzajúcich rokoch)

T: priebežne

 

Výtvarné umenie Michaloviec 20.stor.  (so zameraním  na  dokumentáciu  monumentálnych a  komorných   exteriérových a interiérových  voľných  sochárskych diel,  interiérovú  a  exteriérovú  výzdobu  architektúry, realizovanú v  podobe  plastických  reliéfov.

T: rok 2019

 

 

 

Mgr. Stanislava Rovňáková, historik

Úlohy: 

Grófka Irma Sztárayová -  život na cisárskom dvore i mimo neho

T: priebežne počas roka

výstup: publikácia v roku 2021

 

O miestach posledného odpočinku Sztárayovcov na východnom Slovensku

T: priebežne počas roka

výstup: odborný článok v roku 2020

 

 

 

Mgr. Jozef Hrabovský, etnológ

Úlohy:

Výskum hrnčiarskej výroby v regióne

T: priebežne

výstup: odborný článok

 

Výskum zvykov a tradícií v regióne Zemplín, výskum materiálnej kultúry 

T: priebežne

výstup: odborný článok

 

 

 

Mgr. Maroš Demko, etnológ

Úlohy:

Výskum vinohradníckych tradícií v Sobraneckej vinohradníckej oblasti – Zameranie na obec Vinné 

T: priebežne   

výstup: odborný článok

 

Prezentačná činnosť Zemplínskeho múzea z pohľadu etnológie po roku 1989 

T: 2019

výstup: štúdia v zborníku 

 

 

Mgr. Marián Čurný, PhD., archeológ

Úlohy:

Realizácia 2. sezóny archeologického výskumu vo Vinnom "Obnova historickej sýpky" a spracovávanie nálezov (v spolupráci s archeologičkou PhDr. L. Gačkovou)

T: rok 2019

výstup: výskumná správa

 

Pokračovanie v archeologickom výskume v Kráľovskom Chlmci (v spolupráci s archeologičkou PhDr. L. Gačkovou)

T: rok 2019

výstup: výskumná správa

 

Prieskumy na vybraných archeologických lokalitách na Zemplíne

T: priebežne

výstup: výskumná správa

 

 

 

PhDr. Lýdia Gačková, etnológ

Úlohy:

Spoluúčasť na pokračujúcom archeologickom  výskume na lokalitách Vinné a Kráľovský Chlmec (vedenie výskumov: Mgr. Marián Čurný, PhD.)

T: rok 2019

výstup: výskumná správa

 

 

 

 

 

 

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok