Umelecko-historická expozícia

 

 

V reprezentatívnych priestoroch centrálnej časti hlavného kaštieľa rodu Sztáray, sídla Zemplínskeho múzea, budú po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie inštalované stále expozície umeleckej histórie a sakrálneho umenia.

 

 

SAKRÁLNE UMENIE

   Zemplínske múzeum v Michalovciach je jedným z neveľkéko počtu slovenských múzeí dokumentujúcich vývin ikonopisnej tvorby na našom území. Predmety sakrálneho umenia – o. i. aj ikony budú súčasťou stálej expozície umeleckej histórie ZM. Bude im venovaná časť ústredného priestoru 1.podlažia hlavného kaštieľa.

   Vystavené budú zbierkové predmety oboch liturgií – východného obradu a západnej, latinskej cirkvi.

Ikona Ukrižovaný kristus kríž o

   Z ikonopisných pamiatok budú mať návštevníci možnosť vidieť napr. rekonštrukciu neúplneho ikonostasu s prechodnými cárskymi a diakonskými dverami, či ikony z Rybotyčských ikonopisných dielní. Ikony, z ktorých bola časť pre návštevníkov ukrytá v depozitári múzea, dostanú možnosť – priestor na prezentáciu v novej expozícii, vďaka finančnej dotácii z grantov z MK SR a FPU v posledných rokoch.


Ikona Bohorodičkaz 1.radu ikonostasu súboru 30 ikon o.1780 90 olejomaľba na dreverezba zlátenie     Ikona Kristus učiteľz 1.radu ikonostasu súboru 30 ikon Bohorodička o.1780 90 olejomaľba na dreverezba zlátenie

 


  Dominantou priestoru bude gotická Pieta z lipového dreva so zvyškami pôvodnej polychrómie, datovaná do 40-tych rokov 15.stor. Patrí k najvzácnejším zo zbierok sakrálneho umenia a umeleckej histórie.

Gotická Pieta 40 te r. 15.stor

 

   Druhá časť miestnosti bude venovaná sochárskej tvorbe, doplnenej obrazmi so sakrálnou tematikou, vyrvorených pre potreby západnej – latinskej cirkvi.

   Renesančné umenie (16.-17.stor.) bude zastúpené rezbárskymi prácami - postavami svätcov a anjelov z lipového dreva zo 16. stor. Barokové rezbárstvo – sakrálnu plastiku (17. – 18. storočie) vytvorenú pre potreby cirkvi latinského obradu reprezentuje súbor plastík, anjelov, svätcov a svätíc. Obdobie baroka bude doplnené rozmerným oltárnym obrazom „Smrť Jána Nepomuckého“od maliara Urllsprachera z r. 1795, kamennou krstiteľnicou a kovaným krížom.

 

   Ukážkou – výberom liturgických predmetov sakrálneho umenia a umeleckých remesiel z početných zbierok Zemplínskeho múzea budú bohoslužobné predmety oboch liturgií – východného i západného obradu (monštrancie, strieborné a cínové kalichy, patény a drevené cibória).

Kalich z Maťašoviec 18. 19.stor. cín zlátenie polychrómia      Kalich z Maťašoviec 18. 19.stor. cín zlátenie polychrómia

  


Unikátnym zbierkovým predmetom celej expozície sakrálneho umenia bude Barokové rúcho zo Starého. Rúcho dala vyhotoviť a vlastnou rukou vyšívala jedna z dcér cisárovnej Márie Terézie pre Annu Máriu Stáraiovú, dvornú dámu Márie Kristíny na bratislavskom miestodržiteľskom dvore.Barokové rúcho zo Starého 1766

 

 
PORTRÉTNA GALÉRIA RODU SZTÁRAY

 

   Portréty príslušníkov šľachtického rodu Sztáray a ich príbuzenstva budú zdobiť najreprezentatívnejšiu miestnosť hlavného kaštieľa.

   Súbor portrétov rodovej galérie Szárayovcov, podobizní predstaviteľov, príslušníkov tohto šľachtického rodu a ich príbuzenstva, bol získaný v rozmedzí rokov 1958 – 1972. Z väčšej časti sú portréty nesignované, vytvorené v rozmedzí rokov 1725 – 1930.

Neznámy rak.maliar Podobizeň Márie Kristíny dcéry Márie Terézie o

 

 

STÁLA EXPOZÍCIA : ŽIVOT A TVORBA T.J. MOUSSONA (1887-1946)

 

   Ústredný – centrálny priestor 2.podlažia hlavného kaštieľa bude po rozsiahlej rekonštrukcii objektu hlavného kaštieľa venovaný životu a dielu „maliara“ Zemplína – T. J. Moussonovi.

mousson

   Zemplínske múzeum v Michalovciach disponuje (vlastní a spravuje) v súčasnosti najucelenejším súborom obrazov, kresieb, fotografií a predmetov z majstrovej pozostalosti. Dielo T. J. Moussona je stále obdivované i objavované, vďaka jeho výtvarným kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva primerané uznanie.

   Predmety z pozostalosti, kresby – skice, akvarely budú inštalované v prvej miestnosti. Ďalšia miestnosť bude venovaná maľbe T.J.Moussona. Obrazy rozčlenené tematicky na krajinársku tvorbu, žánrové motívy (motívy trhov i pracovné), portréty a zátišia, budú inštalované v najpriestrannejšej miestnosti tejto časti stálej expozície.

   Návštevníkom bude k dispozícii vytvorený priestor na vzhliadnutie filmu o živote a tvorbe umelca.


T.J.Mousson Hrušov humn o.1930.JPG

ZM 1956 00001

ZM 1967 00349

 mousson skica

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok