Umelecko-historická expozícia

 Expozíciu z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.
FPU logo2 cierne

 

V reprezentatívnych priestoroch centrálnej časti hlavného kaštieľa rodu Sztáray, sídla Zemplínskeho múzea, sú inštalované stále expozície umeleckej histórie a sakrálneho umenia.

 

 

SAKRÁLNE UMENIE

   Zemplínske múzeum v Michalovciach je jedným z neveľkéko počtu slovenských múzeí dokumentujúcich vývin ikonopisnej tvorby na našom území. Predmety sakrálneho umenia – o. i. aj ikony sú súčasťou stálej expozície umeleckej histórie ZM. Venovaná im je časť ústredného priestoru 1.podlažia hlavného kaštieľa.

   Vystavené sú zbierkové predmety oboch liturgií – východného obradu a západnej, latinskej cirkvi.

Ikona Ukrižovaný kristus kríž o

   Z ikonopisných pamiatok majú návštevníci možnosť vidieť napr. rekonštrukciu neúplneho ikonostasu, či ikony z Rybotyčských ikonopisných dielní.

 

Vystavený originálny súbor 28 ikon, prezentovaný na rekonštrukcii ikonostasu (1780 — 1790) je príkladom prenikania vplyvov západnej barokovej a rokokovej maľby do ikonopisnej tvorby.

 


Ikona Bohorodičkaz 1.radu ikonostasu súboru 30 ikon o.1780 90 olejomaľba na dreverezba zlátenie     Ikona Kristus učiteľz 1.radu ikonostasu súboru 30 ikon Bohorodička o.1780 90 olejomaľba na dreverezba zlátenie

 


Druhá časť miestnosti  je venovaná sochárskej tvorbe. Drevené sochy pochádzajú  z chrámov západného obradu. Najvzácnejším a najstarším exponátom je gotická Pieta z lipového dreva so zvyškami pôvodnej polychrómie, datovaná do 40-tych rokov 15.stor. Patrí k najvzácnejším zo zbierok sakrálneho umenia a umeleckej histórie.

Gotická Pieta 40 te r. 15.stor

 

  

    

 
PORTRÉTNA GALÉRIA RODU SZTÁRAY

 

   Portréty príslušníkov šľachtického rodu Sztáray a ich príbuzenstva zdobia najreprezentatívnejšiu miestnosť hlavného kaštieľa.

   Súbor portrétov rodovej galérie Szárayovcov, podobizní predstaviteľov príslušníkov tohto šľachtického rodu a ich príbuzenstva, bol získaný v rozmedzí rokov 1958 – 1972. Z väčšej časti sú portréty nesignované, vytvorené v rozmedzí rokov 1725 – 1930.

Neznámy rak.maliar Podobizeň Márie Kristíny dcéry Márie Terézie o

 

 

STÁLA EXPOZÍCIA : ŽIVOT A TVORBA T.J. MOUSSONA (1887-1946)

 

   Ústredný – centrálny priestor 2.podlažia hlavného kaštieľa je venovaný životu a dielu „maliara“ Zemplína – T. J. Moussonovi.

mousson

   Zemplínske múzeum v Michalovciach disponuje (vlastní a spravuje) v súčasnosti najucelenejším súborom obrazov, kresieb, fotografií a predmetov z majstrovej pozostalosti. Dielo T. J. Moussona je stále obdivované i objavované, vďaka jeho výtvarným kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva primerané uznanie.

   Predmety z pozostalosti, kresby – skice, akvarely sú inštalované v prvej miestnosti. Ďalšia miestnosť predstavuje maľbu T.J.Moussona. T.J.Mousson Hrušov humn o.1930.JPG

ZM 1956 00001

ZM 1967 00349

 mousson skica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DSC04131b w

 

DSC04118 w

DSC04222 w

DSC04234 w

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím