Legislatíva

 

Právne normy v oblasti kultúry

 

  • zákon o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003 Z. z.)
  • zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.)
  • zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (206/2009 Z. z.)
  • zákon o knižniciach (126/2015 Z. z.)
  • autorský zákon (185/2015 Z. z.)
  • zákon o verejných kultúrnych podujatiach (96/1991 Zb.)
  • zákon o ochrane pamiatkového fondu (49/2002 Z. z.)
  • zákon o umeleckých fondoch (13/1993 Z. z.)
  • zákon o Fonde na podporu umenia (284/2014 Z. z.)
  • zákon č. 138/2017 Z. z.o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok