Cenník

 

Cenník vstupného

 

 

KAŠTIEĽ

 

 

VSTUPNÉ EXPOZÍCIE SPOLU

 

Deti do 6 rokov, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*

1,50 €

Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, dôchodcovia

3 €

Dospelí

5 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

10 €

Fotografovanie a filmovanie expozičných priestorov počas prehliadky pre osobné potreby

5 €

 

 

VSTUPNÉ – JEDNA EXPOZÍCIA PODĽA VÝBERU NÁVŠTEVNÍKA

 

Deti do 6 rokov, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*

1,50 €

Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, dôchodcovia

2 €

Dospelí

3 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

5 €

 

 

VÝCHODNÉ KRÍDLO KAŠTIEĽA

 

VSTUPNÉ DOČASNÉ VÝSTAVY

 

Deti do 6 rokov, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*, Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, dôchodcovia

1,50 €

Dospelí

2 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

5 €

Fotografovanie a filmovanie expozičných priestorov počas prehliadky pre osobné potreby

5 €

 

 

 

ZIMNÁ ZÁHRADA

 

Deti do 6 rokov, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*, Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, dôchodcovia

1,50 €

Dospelí

2 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

5 €

Fotografovanie a filmovanie priestorov počas prehliadky pre osobné potreby

5 €

 

 

KONIAREŇ – Prírodovedná expozícia

 

Deti do 6 rokov, dôchodcovia, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*, Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ

1,50 €

Dospelí

2 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

5 €

Fotografovanie a filmovanie expozičných priestorov počas prehliadky pre osobné potreby

5 €

 

 

 

* Držiteľom Zlatej a Diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského a držiteľom Medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického 
po preukázaní sa platným dokladom pri zakúpení vstupenky s účinnosťou od 01. 01. 2020  poskytujeme vstupné v rovnakom cenovom režime ako pre držiteľov preukazu ZŤP.

 

 

PRIJÍMAME KULTÚRNE POUKAZY!

MOŽNOSŤ PLATBY KARTOU

 

 

 

PRENÁJOM PRIESTOROV a FOTOGRAFOVANIE

 CENNÍK

Žiadosť o nájom

 

 

MOŽNOSŤ PLATBY KARTOU


 

 

 

 

 

 

 

 

Sadzobník podľa infozákona (211/2000 Z.z.)

  

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení

 

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií 1,66 EUR, je poskytnutá zadarmo. Poplatok je účtovaný v prípade, ak za poskytnutie informácií presahiane čiastku 1,66 EUR.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  Zemplínske múzeum účtuje oprávneným osobám za:

 

 

Formát

Cena

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A4

10 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A4

16 centov

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A3

13 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A3

20 centov

tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3

66 centov

disketa 1 kus

99 centov

CD alebo DVD 1 kus

66 centov

obálka 1 kus

6 centov

poštové poplatky

podľa cenníka SP

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka ST

 

 

 

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok možno uhradiť:

  • do pokladne Zemplínskeho múzea v Michalovciach
  • alebo poštovou poukážkou na adresu Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 07101 Michalovce
  • alebo prevodným príkazom na účet ZM: IBAN: SK28 8180 0000 0070 0018 5094

 

 

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok