Cenník

 

Cenník vstupného

 

 

Prehliadka múzea začína KAŽDÚ HODINU (8:00, 9:00,10:00, 11:00 ... ).

  Posledný vstup je 1 hod. pred koncom otváracích hodín múzea.

Prehliadka expozícií múzea trvá maximálne 90 minút.

 

 

KAŠTIEĽ

VSTUPNÉ EXPOZÍCIE SPOLU

 

 

Deti do 3 rokov, pedagogický dozor, sprievodca držiteľa preukazu ZŤPS

0,10 €

Deti od 3 do 6 rokov, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*

1,50 €

Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, dôchodcovia

3,50 €

Dospelí

6 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

12 €

Fotografovanie a filmovanie expozičných priestorov počas prehliadky pre osobné potreby

2 €

 

 

VSTUPNÉ – JEDNA EXPOZÍCIA PODĽA VÝBERU NÁVŠTEVNÍKA

(nutné ohlásiť vopred aspoň 24 hodín na tel. čísle +421 566 44 1093)

 

Deti do 3 rokov, pedagogický dozor, sprievodca držiteľa preukazu ZŤPS

0,10 €

Deti od 3 do 6 rokov, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*

1,50 €

Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, dôchodcovia

2,50 €

Dospelí

3,50 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

6 €

 

 

VSTUPNÉ DOČASNÉ VÝSTAVY

 

Deti do 3 rokov, pedagogický dozor, sprievodca držiteľa preukazu ZŤPS

0,10 €

Deti od 3 do 6 rokov, držitelia senior kariet mesta Michalovce, ZŤP*, Žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, dôchodcovia

1,50 €

Dospelí

2 €

Rodiny (dvaja rodičia/dospelí + 2 deti)

4 €

Fotografovanie a filmovanie expozičných priestorov počas prehliadky pre osobné potreby

2 €

  

 

DOPLNKOVÉ AKTIVITY

 

TVORIVÉ DIELNE

2,00 €

TVORIVÉ DIELNE + PREHLIADKA VÝSTAVY

PREDNÁŠKA (v múzeu alebo mimo múzea)- vopred dohodnutá téma, alebo podľa aktuálnej ponuky múzea

2,50 €

1,50 €

 

 

 

 

V prípade, ak návštevník má záujem o prehliadku viacerých ponúkaných expozícií alebo výstav, platí fotografovanie a filmovanie pre osobné potreby iba raz.

 

Nárok na bezplatný vstup do múzea a na podujatia a aktivity majú držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a členovia ICOM.

 

Lektorský výklad v cudzom jazyku (anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk) je spoplatnený sumou 1,00 € na osobu/návštevníka. Výklad sa poskytuje len pre väčšie (aspoň 30 osôb) vopred ohlásené skupiny.

 

* Držiteľom Zlatej a Diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského a držiteľom Medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického 
po preukázaní sa platným dokladom pri zakúpení vstupenky s účinnosťou od 01. 01. 2020  poskytujeme vstupné v rovnakom cenovom režime ako pre držiteľov preukazu ZŤP.

 

 

 

 

 

MOŽNOSŤ PLATBY KARTOU

 

 

 

 

 

Sadzobník podľa infozákona (211/2000 Z.z.)

  

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení

 

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií 1,66 EUR, je poskytnutá zadarmo. Poplatok je účtovaný v prípade, ak za poskytnutie informácií presahiane čiastku 1,66 EUR.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  Zemplínske múzeum účtuje oprávneným osobám za:

 

 

Formát

Cena

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A4

10 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A4

16 centov

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A3

13 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A3

20 centov

tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3

66 centov

disketa 1 kus

99 centov

CD alebo DVD 1 kus

66 centov

obálka 1 kus

6 centov

poštové poplatky

podľa cenníka SP

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka ST

 

 

 

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok možno uhradiť:

  • do pokladne Zemplínskeho múzea v Michalovciach
  • alebo prevodným príkazom na účet ZM: IBAN: SK28 8180 0000 0070 0018 5094

 

 

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím