Cenník

 

Cenník vstupného

 

 

VSTUPNÉ

Stále expozície

Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP 1 €
Žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl, dôchodcovia do 70 rokov  2 €
Dospelí 3 €
Rodiny (dvaja rodičia/dospelí plus dve deti) 6 €
Fotografovanie a filmovanie expozičných priestorov počas prehliadky pre osobné potreby  7 €

 

PRIJÍMAME KULTÚRNE POUKAZY!

 

 

VSTUPNÉ

Výstavy


Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP 1,50 €
Žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl, dôchodcovia do 70 rokov 1,50 €
Dospelí 2 €
Rodiny (dvaja rodičia/dospelí plus dve deti) 4 €
Fotografovanie a filmovanie expozičných priestorov počas prehliadky pre osobné potreby 5 €


  

 

FOTOGRAFOVANIE

 Interiér + areál kaštieľa 100 €/hodina
 Areál kaštieľa 30 €/hodina
 Interiér kaštieľa 80 €/hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadzobník podľa infozákona (211/2000 Z.z.)

  

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení

 

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií 1,66 EUR, je poskytnutá zadarmo. Poplatok je účtovaný v prípade, ak za poskytnutie informácií presahiane čiastku 1,66 EUR.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  Zemplínske múzeum účtuje oprávneným osobám za:

 

 

Formát

Cena

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A4

10 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A4

16 centov

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A3

13 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A3

20 centov

tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3

66 centov

disketa 1 kus

99 centov

CD alebo DVD 1 kus

66 centov

obálka 1 kus

6 centov

poštové poplatky

podľa cenníka SP

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka ST

 

 

 

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok možno uhradiť:

  • do pokladne Zemplínskeho múzea v Michalovciach
  • alebo poštovou poukážkou na adresu Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 07101 Michalovce
  • alebo prevodným príkazom na účet ZM: IBAN: SK28 8180 0000 0070 0018 5094

 

 

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok