Knižnica

Zemplínske múzeum v Michalovciach má zriadenú knižnicu, ktorá patrí k špeciálnym knižniciam na Slovensku. To znamená, že získava, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje fond knižnice. Svojou činnosťou slúži predovšetkým zamestnancom múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom poskytovaním knižničných dokumentov a informácií.

Fond knižnice sa rozrastá predovšetkým prostredníctvom nákupu nových publikácii, a to na základe návrhov odborných zamestnancov inštitúcie. Okrem nákupu sa knižničný fond rozrastá aj vďaka darom, či v rámci akcií celoštátnej výmeny z rôznych inštitúcií. K 31.12.2020 evidujeme vo fonde knižnice 11 499 knižničných jednotiek. Fond knižnice sa buduje systematicky, v súlade so zameraním a špecializáciou múzea. Rozdelený je na históriu, umeleckú históriu, regionálnu históriu, prírodu, zborníky, národopis, jazykovedu, archeológiu, bibliografiu, učebnice, filozofiu, literatúru, všeobecné a kalendáre. Okrem slovenskej a českej literatúry sa tu nachádzajú publikácie rôznej proveniencie, a to nemeckej, anglickej, francúzskej, maďarskej či ruskej. Súčasťou sú aj staré tlače.

Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Medzi základné patrí absenčná výpožička pre zamestnancov ZM. Pre bádateľov poskytuje knižnica výpožičky len prezenčnou formou v priestoroch knižnice. Zo špeciálnych služieb knižnica zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu opäť len pre zamestnancov ZM. Ďalej knižnica zabezpečuje vypracovanie rešerší študentom všetkých foriem štúdia a tiež kopírovanie. Katalóg knižnice je priebežne dopĺňaný a voľne prístupný na webovom sídle ZM, kde sa nachádza aj výpožičný poriadok a platný cenník služieb.

Počas roka knižnica odoberá aj špecializované časopisy: Múzeum, Pamiatky a Múzeá, Remeslo-umenie-dizajn, Poľovníctvo, Historický časopis a podobne.

Neoddeliteľnou súčasťou knižnice je aj literatúra vydaná múzeom. Tieto publikácie knižnica prezentuje na rôznych akciách múzea. Zároveň ZM ponúka publikácie na predaj v rámci propagácie.

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok