Knižnica

Zemplínske múzeum v Michalovciach má zriadenú knižnicu, ktorá patrí k špeciálnym knižniciam na Slovensku. To znamená, že získava, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje fond knižnice. Svojou činnosťou slúži predovšetkým zamestnancom múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom poskytovaním knižničných dokumentov a informácií.

Fond knižnice sa rozrastá predovšetkým prostredníctvom nákupu nových publikácii, a to na základe návrhov odborných zamestnancov inštitúcie. Okrem nákupu sa knižničný fond rozrastá aj vďaka darom, či v rámci akcií celoštátnej výmeny z rôznych inštitúcií. K 31.12.2020 evidujeme vo fonde knižnice 11 499 knižničných jednotiek. Fond knižnice sa buduje systematicky, v súlade so zameraním a špecializáciou múzea. Rozdelený je na históriu, umeleckú históriu, regionálnu históriu, prírodu, zborníky, národopis, jazykovedu, archeológiu, bibliografiu, učebnice, filozofiu, literatúru, všeobecné a kalendáre. Okrem slovenskej a českej literatúry sa tu nachádzajú publikácie rôznej proveniencie, a to nemeckej, anglickej, francúzskej, maďarskej či ruskej. Súčasťou sú aj staré tlače.

Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Medzi základné patrí absenčná výpožička pre zamestnancov ZM. Pre bádateľov poskytuje knižnica výpožičky len prezenčnou formou v priestoroch knižnice. Zo špeciálnych služieb knižnica zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu opäť len pre zamestnancov ZM. Ďalej knižnica zabezpečuje vypracovanie rešerší študentom všetkých foriem štúdia a tiež kopírovanie. Katalóg knižnice je priebežne dopĺňaný a voľne prístupný na webovom sídle ZM, kde sa nachádza aj výpožičný poriadok a platný cenník služieb.

Počas roka knižnica odoberá aj špecializované časopisy: Múzeum, Pamiatky a Múzeá, Remeslo-umenie-dizajn, Poľovníctvo, Historický časopis a podobne.

Neoddeliteľnou súčasťou knižnice je aj literatúra vydaná múzeom. Tieto publikácie knižnica prezentuje na rôznych akciách múzea. Zároveň ZM ponúka publikácie na predaj v rámci propagácie.

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím