Knižnica


Archeológia

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2774 - A0120b

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2775 - A0120c

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2776 - A0120d

Die Lausitzer kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-8255/A/85 - A0313

Die Lausitzer Kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-9766/A/90 - A0431

Die Meissnisch – sächsischen Groschen 1338-1500

Autor: Krug, G., Katalóg: K-5248/A/75 - A0229

Die Miniaturenkette von Szilágysomlyó

Autor: Capelle, T., Katalóg: K-10518/A/95 - A0531

Die Ostslowakei in der Römischen Kaiserzeit

Autor: Lamiová-Schmiedlová, M., Katalóg: - A0165

Die Púchov –Kultur

Autor: Pieta, K., Katalóg: K-9765 - A0432

Die Slawen im Frühen Mittelalter

Autor: Hensel, W, Katalóg: K-2158 - A0030

Die Ungarn um die Zeit der Landnahme

Autor: Dienes, I., Katalóg: K-8084/A/85 - A0302

Divín hrad. 2012-2015 Katalóg výstavy

Autor: Fottová Marková - Hunka, Katalóg: K-12890 A0735

Dokument o spoločnosti mladšej doby kamennej

Autor: Šiška S., Katalóg: K-10595 - A0714

Dolní Věstonice

Autor: Knor-Ložek-Pelíšek-Žebera, Katalóg: K-1548 - A0045

Dolnorakouské Podunají v raném středověku

Autor: Justová, J., Katalóg: K-9528/A/90 - A0385

Dolný Kubín II. – Halštatské popolnicové pohrebisko

Autor: Čaplovič, P, Katalóg: K-5836/A/77 - A0220

Dolný Zemplín. Svedectvo archeológie

Autor: Horváthová, Hreha, Katalóg: K-12459 - A0718

Domica, jaskyňa pračloveka

Autor: Macák, J., Katalóg: K-1392 - A0043

Drobné tisky - Velkomoravské hradisko...

Autor: Hrubý, V., Katalóg: - A0122

Drobné tisky - Velkomoravské pohřebiště...

Autor: Hochmanová-Vávrová, V., Katalóg: K-3038 - A0123

Dva příspěvky k velkomoravské tradici ve středověku

Autor: Radoměrský, P., Katalóg: K-3082 - A0136 h

Dvě Velkomoravské rotundy v Mikulčicích

Autor: Poulík, J., Katalóg: K-1725 - A0042

Ein Burgwall der Jüngeren hallstattzeit in Smolenice

Autor: Dušek, M., Katalóg: - A0168

Einige Beachtenswerte Paläolithische Fundstellen

Autor: Bárta, J., Katalóg: - A0172

Enzyklopädisches Handbuch ... I.

Autor: Filip, J., Katalóg: K-2181 - A0066

Epitymbion Roman Haken

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9787/A/90 - A0437

Etnogenéza Slovanov v archeológii

Autor: Mačala, P., Katalóg: K-11888/A2006 - A0674

Evropský pravěk

Autor: Filip, J., Katalóg: K-1675 - A0019

Experimentálna archeológia a popularizácia arch.bádania v múzejnej a školskej praxi

Autor: Kotorová-Jenčová zost., Katalóg: K12456 - A0715

Exposice Pravěk Moravy

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3094 - A0100

Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov

Autor: Unger, J., Katalóg: K-10036/A/91 - A0508

Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren

Autor: Pekař, I., Katalóg: K-9764 - A0433

Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8528/A/87 - A0328

Frühgeschichtliche Pferdeskelettfunde aus dem Gebiet...

Autor: Ambros, C.-Müler, H.-H., Katalóg: K-9770/A/90 - A0427

Frühhumanismus

Autor: Winter, E., Katalóg: K-2169 - A0033

Frühmittelalterliche Wallanlage und Romanische Bauten in Bíňa

Autor: Habovštiak, A., Katalóg: - A0174

Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce

Autor: Čilinská, Z., Katalóg: K-9848/A/91 - A0477

Gánovce – katalóg arch. pamiatok Spiša II.

Autor: Novotný-Kovalčík, Katalóg: K-6377/A/79 - A0244

Gerulata Rusovce Rímske pohrebisko II

Autor: Pichlerová, M, Katalóg: K-7153/A/81 - A0270

Gerulata Rusovce – Rímske pohrebisko I

Autor: Kraskovská, Ľ., Katalóg: K-4644/A/74 - A0336

Gräberfeld der Tiszapolgár – Kultur in Tibava

Autor: Beňadik, B., Katalóg: - A0166

Griechische Terrakotten

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5229/A/75 - A0231

Historica III.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1772 - A0065

Historica Slovaca VI.-VII.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10649 - A0542

Historica VIII.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1903 - A0334

Historické korene vzniku náboženstva

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9761/A/90 - A0436

Historické štúdie VI. – 1960

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9795/A/90 - A0412

Historický časopis SAV 1 (XI) 1953

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9803 - A0402, a

Historický časopis SAV č.3 1953

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9804 - A0403

Historický časopis SAV č.4/1953

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9805 - A0404, a

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím