Knižnica


Archeológia

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2774 - A0120b

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2775 - A0120c

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2776 - A0120d

Die Lausitzer kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-8255/A/85 - A0313

Die Lausitzer Kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-9766/A/90 - A0431

Die Meissnisch – sächsischen Groschen 1338-1500

Autor: Krug, G., Katalóg: K-5248/A/75 - A0229

Die Miniaturenkette von Szilágysomlyó

Autor: Capelle, T., Katalóg: K-10518/A/95 - A0531

Die Ostslowakei in der Römischen Kaiserzeit

Autor: Lamiová-Schmiedlová, M., Katalóg: - A0165

Die Púchov –Kultur

Autor: Pieta, K., Katalóg: K-9765 - A0432

Die Slawen im Frühen Mittelalter

Autor: Hensel, W, Katalóg: K-2158 - A0030

Die Ungarn um die Zeit der Landnahme

Autor: Dienes, I., Katalóg: K-8084/A/85 - A0302

Divín hrad. 2012-2015 Katalóg výstavy

Autor: Fottová Marková - Hunka, Katalóg: K-12890 A0735

Dokument o spoločnosti mladšej doby kamennej

Autor: Šiška S., Katalóg: K-10595 - A0714

Dolní Věstonice

Autor: Knor-Ložek-Pelíšek-Žebera, Katalóg: K-1548 - A0045

Dolnorakouské Podunají v raném středověku

Autor: Justová, J., Katalóg: K-9528/A/90 - A0385

Dolný Kubín II. – Halštatské popolnicové pohrebisko

Autor: Čaplovič, P, Katalóg: K-5836/A/77 - A0220

Dolný Zemplín. Svedectvo archeológie

Autor: Horváthová, Hreha, Katalóg: K-12459 - A0718

Domica, jaskyňa pračloveka

Autor: Macák, J., Katalóg: K-1392 - A0043

Drobné tisky - Velkomoravské hradisko...

Autor: Hrubý, V., Katalóg: - A0122

Drobné tisky - Velkomoravské pohřebiště...

Autor: Hochmanová-Vávrová, V., Katalóg: K-3038 - A0123

Dva příspěvky k velkomoravské tradici ve středověku

Autor: Radoměrský, P., Katalóg: K-3082 - A0136 h

Dvě Velkomoravské rotundy v Mikulčicích

Autor: Poulík, J., Katalóg: K-1725 - A0042

Ein Burgwall der Jüngeren hallstattzeit in Smolenice

Autor: Dušek, M., Katalóg: - A0168

Einige Beachtenswerte Paläolithische Fundstellen

Autor: Bárta, J., Katalóg: - A0172

Enzyklopädisches Handbuch ... I.

Autor: Filip, J., Katalóg: K-2181 - A0066

Epitymbion Roman Haken

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9787/A/90 - A0437

Etnogenéza Slovanov v archeológii

Autor: Mačala, P., Katalóg: K-11888/A2006 - A0674

Evropský pravěk

Autor: Filip, J., Katalóg: K-1675 - A0019

Experimentálna archeológia a popularizácia arch.bádania v múzejnej a školskej praxi

Autor: Kotorová-Jenčová zost., Katalóg: K12456 - A0715

Exposice Pravěk Moravy

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3094 - A0100

Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov

Autor: Unger, J., Katalóg: K-10036/A/91 - A0508

Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren

Autor: Pekař, I., Katalóg: K-9764 - A0433

Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8528/A/87 - A0328

Frühgeschichtliche Pferdeskelettfunde aus dem Gebiet...

Autor: Ambros, C.-Müler, H.-H., Katalóg: K-9770/A/90 - A0427

Frühhumanismus

Autor: Winter, E., Katalóg: K-2169 - A0033

Frühmittelalterliche Wallanlage und Romanische Bauten in Bíňa

Autor: Habovštiak, A., Katalóg: - A0174

Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce

Autor: Čilinská, Z., Katalóg: K-9848/A/91 - A0477

Gánovce – katalóg arch. pamiatok Spiša II.

Autor: Novotný-Kovalčík, Katalóg: K-6377/A/79 - A0244

Gerulata Rusovce Rímske pohrebisko II

Autor: Pichlerová, M, Katalóg: K-7153/A/81 - A0270

Gerulata Rusovce – Rímske pohrebisko I

Autor: Kraskovská, Ľ., Katalóg: K-4644/A/74 - A0336

Gräberfeld der Tiszapolgár – Kultur in Tibava

Autor: Beňadik, B., Katalóg: - A0166

Griechische Terrakotten

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5229/A/75 - A0231

Historica III.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1772 - A0065

Historica Slovaca VI.-VII.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10649 - A0542

Historica VIII.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1903 - A0334

Historické korene vzniku náboženstva

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9761/A/90 - A0436

Historické štúdie VI. – 1960

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9795/A/90 - A0412

Historický časopis SAV 1 (XI) 1953

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9803 - A0402, a

Historický časopis SAV č.3 1953

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9804 - A0403

Historický časopis SAV č.4/1953

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9805 - A0404, a

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok