Knižnica


Archeológia

AVANS v roku 1997

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10717 - A0568

AVANS v roku 1998

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10743 - A0573

AVANS v roku 2002

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10921 - A0598

AVANS v roku 2003

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11392 - A0613

Avans v roku 2004

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11926 - A0680

AVANS za r. 1999

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10758 - A0577

AVANS za r. 2000

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10790 - A0581

AVANS za r. 2001 + text, obrázky

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10869 - A0589

Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Autor: Neubauerová, J., Katalóg: K-12740 Zb-1249

Barca pri Košiciach - paleolitické nálezisko

Autor: Bánesz, L., Katalóg: K-3449 - A0183

Bemerkenswerte Jungpaläolithische Steingeräte...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3044 - A0129 e

Benutzte und Gravierte Schiefergerolle...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3069 - A0130 c

Bibliografia pam. starostlivosti 1986-1990

Autor: Mojžišová, H, Katalóg: K-10762 - A0578

Bibliografia sl. archeologie za rok 1980

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9783/A/90 - A0441

Bibliografia sl. archeológie za rok 1981

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9784/A/90 - A0440

Bibliografia slov. archeológie za rok 1982

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9948/A/91 - A0485

Bibliografia slov. archeológie za rok 1988

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-10183 - A0512

Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1960, 62. 61

Autor: Novotný, B., Katalóg: - A0118 a, b, c

Bibliographia numizmaticae hungaricae

Autor: Fejér, M.F.-Huszár, L., Katalóg: K-8339/A/86 - A0320

Bludištěm minulosti

Autor: Novotný, A, Katalóg: K-1099 - A0010

Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku

Autor: Ondrouch, V., Katalóg: K-9086 - A0372

Bojná 2 . Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk

Autor: Pieta, K. - Robak, Z., Katalóg: K-12914 A0749

Bojná –nové nálezy k počiatkom slov.dejín

Autor: Pieta Karol, Katalóg: K-12142/A/2010 - A0707

Borky I., Eine Freilandstation des Magdalénien ...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3035 - A0132 a

Borky II., Eine Freilandstation des Aurignacien ...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3043 - A0133 c

Brány do dávnoveku

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-8477/A/87 - A0325

Bratislava západné suburbium

Autor: Polla, B., Katalóg: K-6857 - A0261

Bratislavaer Burg im IX.-XIII. Jahrhundert

Autor: Štefanovičová-Fiala, Katalóg: - A0171

Bratislavské korunovačné medaily a žetóny

Autor: Hlinka, J., Katalóg: K-2490 - A0094

Břeclavský zámek /archeologické nálezy/

Autor: Kordiovský, E., Katalóg: K-10033/A/91 - A0505

Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Š.Michaľanoch a Z.Kopčanoch

Autor: Hreha, Šiška, Katalóg: K-12460 - A0719

Bylany, Katalog: Sekce B, F

Autor: Pavlů - Zápotocká, Katalóg: K-8986/A/88 - A0353

Bylany, Katalog: Sekce B, F, Obrazové prílohy

Autor: Pavlů, I., Katalóg: K-8987/A/88 - A0354

Ča ňa a Valalíky, pohrebiská zo staršej doby bronzovej

Autor: Pástor, J., Katalóg: K-6381/A/79 - A0243

Čaňa a Valalíky – pohrebiská zo st. d. bronzovej

Autor: Pástor, J., Katalóg: K-6559/A/79 - A0248

Castrum navum 1

Autor: Kolektív, Katalóg: K-7799/A/84 - A0292

Čechy na úsvitě dějin

Autor: Turek, R., Katalóg: K-1658 - A0062

Čechy v době bronzové

Autor: Stocký, A, Katalóg: ZVM-1035 - A0002

Čechy v době kamenné

Autor: Stocký, A, Katalóg: ZVM-1034 - A0001

Čechy v době stěhování národů

Autor: Svoboda, B., Katalóg: K-2428 - A0013

Čechy v raném středověku

Autor: Turek, R., Katalóg: K-7572/A/83 - A0281

Česká drobná mince doby předhusitské a husitské...

Autor: Castelin, K, Katalóg: ZVM1151 - A0092

Česká měna od dávné minulosti k dnešku

Autor: Spáčil, B., Katalóg: K-4528/A/74 - A0335

Československo ve starší době kamenné

Autor: Žebera, K., Katalóg: - A0056

Cesty k pramenům

Autor: Albright-Steinmann-Schubert, Katalóg: K-11664/A2005 - A0645

Chipped stone industries of the Early farming cult...

Autor: Kozłowski, J.K. a kol., Katalóg: K-11601/A2005 - A0638

Čičarovce-Veľká Moľva. Výskum polykultúrneho sídliska

Autor: Kaminská, Ľ., Katalóg: K-12908 A0743

Cirkevná archeologia I.

Autor: Aleš, P., Katalóg: K-9718 - A0401

Communicationes arch.Hung.2007

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12046/A/2008 - A0693

Communicationes archaelogicae Hungarie 2005

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11990 - A0685

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok