Knižnica


Archeológia

AVANS v roku 1997

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10717 - A0568

AVANS v roku 1998

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10743 - A0573

AVANS v roku 2002

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10921 - A0598

AVANS v roku 2003

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11392 - A0613

Avans v roku 2004

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11926 - A0680

AVANS za r. 1999

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10758 - A0577

AVANS za r. 2000

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10790 - A0581

AVANS za r. 2001 + text, obrázky

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10869 - A0589

Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Autor: Neubauerová, J., Katalóg: K-12740 Zb-1249

Barca pri Košiciach - paleolitické nálezisko

Autor: Bánesz, L., Katalóg: K-3449 - A0183

Bemerkenswerte Jungpaläolithische Steingeräte...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3044 - A0129 e

Benutzte und Gravierte Schiefergerolle...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3069 - A0130 c

Bibliografia pam. starostlivosti 1986-1990

Autor: Mojžišová, H, Katalóg: K-10762 - A0578

Bibliografia sl. archeologie za rok 1980

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9783/A/90 - A0441

Bibliografia sl. archeológie za rok 1981

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9784/A/90 - A0440

Bibliografia slov. archeológie za rok 1982

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9948/A/91 - A0485

Bibliografia slov. archeológie za rok 1988

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-10183 - A0512

Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1960, 62. 61

Autor: Novotný, B., Katalóg: - A0118 a, b, c

Bibliographia numizmaticae hungaricae

Autor: Fejér, M.F.-Huszár, L., Katalóg: K-8339/A/86 - A0320

Bludištěm minulosti

Autor: Novotný, A, Katalóg: K-1099 - A0010

Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku

Autor: Ondrouch, V., Katalóg: K-9086 - A0372

Bojná 2 . Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk

Autor: Pieta, K. - Robak, Z., Katalóg: K-12914 A0749

Bojná –nové nálezy k počiatkom slov.dejín

Autor: Pieta Karol, Katalóg: K-12142/A/2010 - A0707

Borky I., Eine Freilandstation des Magdalénien ...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3035 - A0132 a

Borky II., Eine Freilandstation des Aurignacien ...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3043 - A0133 c

Brány do dávnoveku

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-8477/A/87 - A0325

Bratislava západné suburbium

Autor: Polla, B., Katalóg: K-6857 - A0261

Bratislavaer Burg im IX.-XIII. Jahrhundert

Autor: Štefanovičová-Fiala, Katalóg: - A0171

Bratislavské korunovačné medaily a žetóny

Autor: Hlinka, J., Katalóg: K-2490 - A0094

Břeclavský zámek /archeologické nálezy/

Autor: Kordiovský, E., Katalóg: K-10033/A/91 - A0505

Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Š.Michaľanoch a Z.Kopčanoch

Autor: Hreha, Šiška, Katalóg: K-12460 - A0719

Bylany, Katalog: Sekce B, F

Autor: Pavlů - Zápotocká, Katalóg: K-8986/A/88 - A0353

Bylany, Katalog: Sekce B, F, Obrazové prílohy

Autor: Pavlů, I., Katalóg: K-8987/A/88 - A0354

Ča ňa a Valalíky, pohrebiská zo staršej doby bronzovej

Autor: Pástor, J., Katalóg: K-6381/A/79 - A0243

Čaňa a Valalíky – pohrebiská zo st. d. bronzovej

Autor: Pástor, J., Katalóg: K-6559/A/79 - A0248

Castrum navum 1

Autor: Kolektív, Katalóg: K-7799/A/84 - A0292

Čechy na úsvitě dějin

Autor: Turek, R., Katalóg: K-1658 - A0062

Čechy v době bronzové

Autor: Stocký, A, Katalóg: ZVM-1035 - A0002

Čechy v době kamenné

Autor: Stocký, A, Katalóg: ZVM-1034 - A0001

Čechy v době stěhování národů

Autor: Svoboda, B., Katalóg: K-2428 - A0013

Čechy v raném středověku

Autor: Turek, R., Katalóg: K-7572/A/83 - A0281

Česká drobná mince doby předhusitské a husitské...

Autor: Castelin, K, Katalóg: ZVM1151 - A0092

Česká měna od dávné minulosti k dnešku

Autor: Spáčil, B., Katalóg: K-4528/A/74 - A0335

Československo ve starší době kamenné

Autor: Žebera, K., Katalóg: - A0056

Cesty k pramenům

Autor: Albright-Steinmann-Schubert, Katalóg: K-11664/A2005 - A0645

Chipped stone industries of the Early farming cult...

Autor: Kozłowski, J.K. a kol., Katalóg: K-11601/A2005 - A0638

Čičarovce-Veľká Moľva. Výskum polykultúrneho sídliska

Autor: Kaminská, Ľ., Katalóg: K-12908 A0743

Cirkevná archeologia I.

Autor: Aleš, P., Katalóg: K-9718 - A0401

Communicationes arch.Hung.2007

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12046/A/2008 - A0693

Communicationes archaelogicae Hungarie 2005

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11990 - A0685

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím