Knižnica


Archeológia

S

Správa o výsl. výskumu v Košiciach – Krásnej n/H. sep

Autor: Polla, B., Katalóg: K-8187/A/85 - A0309

Stan i potrzeby badaň nad młodszym okresem ...+Mapy

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8676/A/87 - A0343

Staré Město - Velehrad

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3487 - A0189

Staré Slovensko 1 - Archeológia ako historická veda

Autor: Bujna, J. - Furmánek, V. - Wiedermann, E., Katalóg: K-12926 A0761

Staré Slovensko 2 - Paleolit a mezolit

Autor: Kaminská, Ľ., Katalóg: K-12927 A0762

Staré Slovensko 4 - Doba bronzová

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-12928 A0763

Staroveká plastika

Autor: Kolník, T., Katalóg: K-7226/A/82 - A0276

Starověký přední východ

Autor: Součková, J., Katalóg: K-6822/A/80 - A0259

Stély jako pomůcky genealogické

Autor: Matiegková, L., Katalóg: K-2902 - A0157

Stopami dávných věků. Mezi Nilem aTigridem

Autor: Bič, M., Katalóg: K-6541/A/79 - A0247

Stopami minulosti

Autor: Derevjanko, A., Katalóg: K-8478/A/87 - A0324

Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia

Autor: Horváthová, E. - Nevizánsky, G., Katalóg: K-12913 A0748

Stred Európy okolo r. 1000 Katalóg

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10900 - A0595

Stred Európy okolo r. 1000 Text

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10899 - A0594

Stredné a horné Poiplie, svedectvo archeológie

Autor: Beljak, J., Pažinová, N., Mitáš, V., Katalóg: K-12613 - A0730

Střední Čechy v raném středověku III

Autor: Sláma, J., Katalóg: K-9855/A/91 - A0479

Středověká keramika

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1657 - A0008

Středověká keramika v Čechách a na Moravě

Autor: Nekuda-Reichertová, Katalóg: K-3096a 2798 b - A0057a, b

Stredoveká zaniknutá osada na Spiši /Zalužany/

Autor: Polla, B., Katalóg: K-1255 - A0040

Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku

Autor: Slivka, M., Katalóg: K-12859 A0734

Středověké kachle

Autor: Richterová, J, Katalóg: K-7456/A/82 - A0279

Stredoveké rotundy na Slovensku

Autor: Vančo, M., Katalóg: K-10765 - A0580

Středověké sklo v západních Čechách /Sborník ZM Pl./

Autor: Frýda, F., Katalóg: K-9564/A/90 - A0386

Stredoveké umelecké remeslo

Autor: Ruttkay, A., Katalóg: K-6629/A/79 - A0250

Studia mediaevalia Pragensia I.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9856/A/91 - A0480

Studien zu den figürlichen Fibeln der Frühlat?nezeit

Autor: Binding, U., Katalóg: K-10407/A/93 - A0527

Studien zur Kultur und Umwelt im Mittelpleistozän...

Autor: Kraft, I., Katalóg: K-10525/A/95 - A0532

Súčasné poznatky z archeobotaniky na Slovensku

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9753 - A0457

Svedectvo bronzového veku

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-6628 - A0249

Svedectvo bronzového veku

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-6800/A/80 - A0260

Svět dávných Slovanů

Autor: Váňa, Z., Katalóg: K-7721/A/83 - A0315

Svět z hlíny

Autor: Batala, O., Katalóg: K-5241/A/75 - A0339

Symposium auskland der Latine ...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9091 - A0370

Symposium über die Enstehung ...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9776/A/90 - A0421

Symposium zu Problemen der jün geren Hallstattzeit

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9090/A/88 - A0369

Symposium zu Problemen der jüngeren Hallstattzeit...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9773/A/90 - A0424

System of Analytical Archaeography

Autor: Malina, J., Katalóg: K-11234/A2005 - A0611

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok