Knižnica


Archeológia

Z

Z dejín Bojnického zámku

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12143/A/2010 - A0708

Z dziejów wsi koronnej XVII. Wieku

Autor: Ćwiek, Z., Katalóg: K-3104 /87 - A0112

Z pradejín života

Autor: Augusta, J., Katalóg: K-1384 - A0012

Z pravekého umenia na Slovensku /Katalóg/

Autor: Pichlerová, M, Katalóg: - A0063

Za branou minulosti. S archeology po Evropě

Autor: Sklenář, K., Katalóg: K-6225/A/78 - A0234

Za siedmimi divmi sveta

Autor: Zamarovský, V., Katalóg: K-5207/A/75 - A0210

Základy archeologického výskumu v teréne

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-1239 - A0029

Základy numismatiky

Autor: Nohejlová-Prátová, E, Katalóg: K-5858/A/77 - A0219

Základy numizmatiky

Autor: Nohejlová-Prátová, E., Katalóg: K-8561/A/87 - A0330

Základy slovanského železářského hutnictví...

Autor: Pleiner, R, Katalóg: K-1550 - A0014

Zákony Asýrie a Chaldeje

Autor: Klíma, J., Katalóg: K-8315/A/86 - A0318

Zalavár – Kövecses Ausgrabungen 1976-78

Autor: Sós, Á. Cs., Katalóg: K-9682/A/90 - A0393

Zámečnická práce staromoravských kovařů v Mikulčících

Autor: Klíma, B., Katalóg: K-9714/A/90 - A0397

Zaniklá ves Koválov u Žabčic /archeol. nálezy/

Autor: Měřínský-Unger, Katalóg: K-10035/A/91 - A0507

Zaniklé středověké vesnice v ČSSR 2

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4760/A/77 - A0223

Zaniklé středověké vesnice v ČSSR I.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4076/73/A - A0197

Zapomenutý faraón

Autor: Vandenberg, P, Katalóg: K-8873/A/88 - A0348

Zborník muzeálnej sl. spoločnosti

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9794 - A0416

Zborník na počesť Dariny Bialekovej

Autor: Fusek, G. zost, Katalóg: K-11132 - A0604

Zborník SNM - História 10, 1970

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3464 - A0206

Ze sbírek pravěkého oddělení Krajského vlast. múzea...

Autor: Skutil, J., Katalóg: - A0164

Zemplín -obec s bohatou minulosťou

Autor: Lamiová, Katalóg: K-12457 - A0716

Zemplín v mladšej dobe kamennej 2 ks

Autor: Vizdal, J., Katalóg: K-11510/A2005 - A0619, a

Zmizelý život

Autor: Nekuda, V., Katalóg: K-7471/A/83 - A0280

Zprávy čs. společnosti archeologické při ČSAV 1967

Autor: Kolektív, Katalóg: - A0077

Zprávy čs. spoločnosti archeologické ...14 ks

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10092/A/92 - A0510a-m

Zprávy čsl. společnosti Archeolog. pri ČSAV

Autor: Kolektív, Katalóg: - A0153 1, 2, 3

Zprávy čsl. společnosti archeologické... /9 zošitkov/

Autor: , Katalóg: - A0099

Zrození Řecké civilizace

Autor: Oliva, P., Katalóg: K-5840/A/77 - A0221

Zvolen v období lužickej kultúry

Autor: Balaša, Gejza, Katalóg: K-1908 - A0007

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím