Knižnica


Archeológia

S

Správa o výsl. výskumu v Košiciach – Krásnej n/H. sep

Autor: Polla, B., Katalóg: K-8187/A/85 - A0309

Stan i potrzeby badaň nad młodszym okresem ...+Mapy

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8676/A/87 - A0343

Staré Město - Velehrad

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3487 - A0189

Staré Slovensko 1 - Archeológia ako historická veda

Autor: Bujna, J. - Furmánek, V. - Wiedermann, E., Katalóg: K-12926 A0761

Staré Slovensko 2 - Paleolit a mezolit

Autor: Kaminská, Ľ., Katalóg: K-12927 A0762

Staré Slovensko 4 - Doba bronzová

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-12928 A0763

Staroveká plastika

Autor: Kolník, T., Katalóg: K-7226/A/82 - A0276

Starověký přední východ

Autor: Součková, J., Katalóg: K-6822/A/80 - A0259

Stély jako pomůcky genealogické

Autor: Matiegková, L., Katalóg: K-2902 - A0157

Stopami dávných věků. Mezi Nilem aTigridem

Autor: Bič, M., Katalóg: K-6541/A/79 - A0247

Stopami minulosti

Autor: Derevjanko, A., Katalóg: K-8478/A/87 - A0324

Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia

Autor: Horváthová, E. - Nevizánsky, G., Katalóg: K-12913 A0748

Stred Európy okolo r. 1000 Katalóg

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10900 - A0595

Stred Európy okolo r. 1000 Text

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10899 - A0594

Stredné a horné Poiplie, svedectvo archeológie

Autor: Beljak, J., Pažinová, N., Mitáš, V., Katalóg: K-12613 - A0730

Střední Čechy v raném středověku III

Autor: Sláma, J., Katalóg: K-9855/A/91 - A0479

Středověká keramika

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1657 - A0008

Středověká keramika v Čechách a na Moravě

Autor: Nekuda-Reichertová, Katalóg: K-3096a 2798 b - A0057a, b

Stredoveká zaniknutá osada na Spiši /Zalužany/

Autor: Polla, B., Katalóg: K-1255 - A0040

Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku

Autor: Slivka, M., Katalóg: K-12859 A0734

Středověké kachle

Autor: Richterová, J, Katalóg: K-7456/A/82 - A0279

Stredoveké rotundy na Slovensku

Autor: Vančo, M., Katalóg: K-10765 - A0580

Středověké sklo v západních Čechách /Sborník ZM Pl./

Autor: Frýda, F., Katalóg: K-9564/A/90 - A0386

Stredoveké umelecké remeslo

Autor: Ruttkay, A., Katalóg: K-6629/A/79 - A0250

Studia mediaevalia Pragensia I.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9856/A/91 - A0480

Studien zu den figürlichen Fibeln der Frühlat?nezeit

Autor: Binding, U., Katalóg: K-10407/A/93 - A0527

Studien zur Kultur und Umwelt im Mittelpleistozän...

Autor: Kraft, I., Katalóg: K-10525/A/95 - A0532

Súčasné poznatky z archeobotaniky na Slovensku

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9753 - A0457

Svedectvo bronzového veku

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-6628 - A0249

Svedectvo bronzového veku

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-6800/A/80 - A0260

Svět dávných Slovanů

Autor: Váňa, Z., Katalóg: K-7721/A/83 - A0315

Svět z hlíny

Autor: Batala, O., Katalóg: K-5241/A/75 - A0339

Symposium auskland der Latine ...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9091 - A0370

Symposium über die Enstehung ...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9776/A/90 - A0421

Symposium zu Problemen der jün geren Hallstattzeit

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9090/A/88 - A0369

Symposium zu Problemen der jüngeren Hallstattzeit...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9773/A/90 - A0424

System of Analytical Archaeography

Autor: Malina, J., Katalóg: K-11234/A2005 - A0611

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím