Knižnica


Archeológia

B

Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Autor: Neubauerová, J., Katalóg: K-12740 Zb-1249

Barca pri Košiciach - paleolitické nálezisko

Autor: Bánesz, L., Katalóg: K-3449 - A0183

Bemerkenswerte Jungpaläolithische Steingeräte...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3044 - A0129 e

Benutzte und Gravierte Schiefergerolle...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3069 - A0130 c

Bibliografia pam. starostlivosti 1986-1990

Autor: Mojžišová, H, Katalóg: K-10762 - A0578

Bibliografia sl. archeologie za rok 1980

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9783/A/90 - A0441

Bibliografia sl. archeológie za rok 1981

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9784/A/90 - A0440

Bibliografia slov. archeológie za rok 1982

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-9948/A/91 - A0485

Bibliografia slov. archeológie za rok 1988

Autor: Melicher, J., Katalóg: K-10183 - A0512

Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1960, 62. 61

Autor: Novotný, B., Katalóg: - A0118 a, b, c

Bibliographia numizmaticae hungaricae

Autor: Fejér, M.F.-Huszár, L., Katalóg: K-8339/A/86 - A0320

Bludištěm minulosti

Autor: Novotný, A, Katalóg: K-1099 - A0010

Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku

Autor: Ondrouch, V., Katalóg: K-9086 - A0372

Bojná 2 . Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk

Autor: Pieta, K. - Robak, Z., Katalóg: K-12914 A0749

Bojná –nové nálezy k počiatkom slov.dejín

Autor: Pieta Karol, Katalóg: K-12142/A/2010 - A0707

Borky I., Eine Freilandstation des Magdalénien ...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3035 - A0132 a

Borky II., Eine Freilandstation des Aurignacien ...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3043 - A0133 c

Brány do dávnoveku

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-8477/A/87 - A0325

Bratislava západné suburbium

Autor: Polla, B., Katalóg: K-6857 - A0261

Bratislavaer Burg im IX.-XIII. Jahrhundert

Autor: Štefanovičová-Fiala, Katalóg: - A0171

Bratislavské korunovačné medaily a žetóny

Autor: Hlinka, J., Katalóg: K-2490 - A0094

Břeclavský zámek /archeologické nálezy/

Autor: Kordiovský, E., Katalóg: K-10033/A/91 - A0505

Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Š.Michaľanoch a Z.Kopčanoch

Autor: Hreha, Šiška, Katalóg: K-12460 - A0719

Bylany, Katalog: Sekce B, F

Autor: Pavlů - Zápotocká, Katalóg: K-8986/A/88 - A0353

Bylany, Katalog: Sekce B, F, Obrazové prílohy

Autor: Pavlů, I., Katalóg: K-8987/A/88 - A0354

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok