Knižnica


Archeológia

K

K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska

Autor: Dostál, B., Katalóg: K-9715/A/90 - A0398

K datování konce unětické kultury

Autor: Tihelka, K., Katalóg: K-3025 - A0125 c

K otázce datování osídlení temene vrchu Kotouče...

Autor: Vencl, S., Katalóg: K-3075 - A0133 a

K otázce předmagdalénskeho osídlení jeskyní Adlerovy...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3066 - A0129 c

K otázkam hosp. a soc. úrovně populací bádenské kult.

Autor: Pavelčík, J., Katalóg: K-9987/A/91 - A0503

K poznání sídlištních forem v kultuře středodunajských...

Autor: Říhovský, J., Katalóg: K-3076 - A0135 c

K problematice Dolních Věstonic v časném středověku

Autor: Černohorský, K., Katalóg: K-3078 - A0134 e

K problematike osídlenia stredodunajskej oblasti...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9979/A/91 - A0497

K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku

Autor: Polla, B.-Slivka-Vallašek, Katalóg: K-8188/A/85 - A0308

K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého um

Autor: Denkstein, V, Katalóg: K-9155/A/89 - A0378

Kamenná doba bola celkom iná

Autor: Erich von Däniken, Katalóg: K-10351/A/93 - A0522

Katalóg archeologickej zbierky Západosl. m. v Tr.2 x

Autor: Novotný, B.-Fuhrherr, V., Katalóg: K-11606/A2005 - A0643

Katalóg archeologických pamiatok Spiša 1

Autor: Novotný-Kovalčík, Katalóg: K-11663/A2005 - A0644

Katalog der Münzen – und Medaillen-Stmpel... II

Autor: Kolektív, Katalóg: ZVM-1027 - A0087

Katalog stálé výstavy pravěku pražského okolí

Autor: Martinec, V., Katalóg: K-11605/A2005 - A0642

Katalóg – cenník zlatých mincí

Autor: , Katalóg: K-10214/A/92 - A0517

Keď bronz vystriedal meď

Autor: Bátora, J. - Tóth, P., Katalóg: K-12929 A0764

Kelti. Národ, ktorý prišiel z temnôt

Autor: Herm, G., Katalóg: K-8235/A/85 - A0311

Keltové ve střední Evropě

Autor: Filip, J., Katalóg: - A0015

Keltské duchovné tradice

Autor: Mathewsová, C., Katalóg: K-10622 - A0533

Keltské mince na Slovensku

Autor: Kolníková, E., Katalóg: K-10230/A/92 - A0519

Keltské mince typu Biatec z Bratislavy

Autor: Ondrouch, V., Katalóg: K-2025 - A0091

Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku

Autor: Benadík-Vlček-Ambros, Katalóg: K-4268/73/A - A0202a

Keltské pohrebisko Pohanská v Plaveckom Podhradí

Autor: Paulík, J., Katalóg: K-5747/A/77 - A0217

Keltské umenie na Slovensku

Autor: Zachar, L., Katalóg: K-8864 - A0349

Keramika antických tvarů v době velkomoravské

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3028 - A0134 a

Keramika dvoch tisícročí

Autor: Lamiová, M., Katalóg: K-10650 - A0543

Kirche mit Fresken in Kostoľany pod Tribečom

Autor: Habovštiak, A., Katalóg: - A0173

Klenoty dávnej minulosti Slovenska

Autor: Holčík, Š. zost, Katalóg: K-10001/A/91 - A0504

Klíče z doby hradištní na Moravě

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3031 - A0128 c

Komission für das Äneolithikum und die ältere Bronzezeit

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1226 - A0032

Konzervátorské praktikum

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4160/73/A - A0200a

Košice - Krásna

Autor: Polla, B., Katalóg: K-8639/A/87 - A0341

Košické pohrebisko

Autor: Pástor, J., Katalóg: K-3266 - A0204

Kostel a pohřebiště z doby velkomoravské na Modré...

Autor: Pavelčík-Hrubý-Hochmanová, Katalóg: K-3060 - A0125 a

Kostel sv. Michala ve Starém Městě

Autor: Hrubý, V., Katalóg: K-3045 - A0136 c

Kralice

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1084 - A0022

Královská tažení ve starém Orientu

Autor: Jepsen, A, Katalóg: K-8918/A/88 - A0350

Kráľovský Chlmec

Autor: Budinský-Krička, V., Katalóg: K-9087 - A0366

Kréta

Autor: Rutkowski, B, Katalóg: K-7239/A/82 - A0275

Kunst der Vorzeit

Autor: Poulík, J., Katalóg: K-1393 - A0080

Kunst Mesopotamiens

Autor: Champdor, A., Katalóg: K-2185 - A0079

Kunst und Umwelt

Autor: Johansen, R.B., Katalóg: K-1638 - A0088

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím