Hľadať


Archeológia

D

Dákové

Autor: Daicoviciu, H., Katalóg: K-4382/73/A - A0200

Das gold von Nyiregyháza

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12119/A/2010 - A0702

Das Menschenbild auf Münzen und Medaillen...

Autor: Babelon, J., Katalóg: K-2787 - A0086

Das Römerzeitliche Wagengrab von Kozármisleny

Autor: Kiss, A., Katalóg: K-9683/A/90 - A0394

Dávne kultúry a Slovensko

Autor: Vladár, J., Katalóg: K-7729/A/83 - A0289

Dávnoveké zbrane na Slovensku

Autor: Ožďáni, O., Katalóg: K-7764/A/84 - A0290

Dějepisecství evropského východu

Autor: Macůrek, J., Katalóg: K-2999 - A0109

Dejinné osudy Praslovanů

Autor: Rybakov, B.A., Katalóg: K-6615/A/79 - A0251

Dejiny a kultúra starých Slovanov

Autor: Gąssowski, J., Katalóg: K-3549 - A0202

Dějiny Afriky. Kniha druhá

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2386 - A0051/II

Dějiny Afriky. Kniha první

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2385 - A0051/I

Dějiny Československého území před vystoupením...

Autor: Dobiáš, J., Katalóg: K-2758, 1755 - A0018 /a, b

Dejiny dávnovekého Slovenska

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-9957 - A0486

Dejiny dávnovekého Slovenska

Autor: Furmánek-Rutkay-Šiška, Katalóg: K-9982/A/91 - A0500

Dejiny mincovania v Košiciach

Autor: Petách, E., Katalóg: K-8573 - A0331, a

Dejiny mincovania v Košiciach

Autor: Petách, E., Katalóg: K-8587/A/87 - A0333

Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy

Autor: Kmeťová, P., Katalóg: K-12602 - A0729

Der Anbruch des Mittelalters

Autor: Bóna, I., Katalóg: K-9609/A/90 - A0390

Der Bühl von Jenalöbnitz – ein mittelalterl. Burg...

Autor: Stoll, H.-J., Katalóg: K-11845/A2006 - A0672

Deutsche Münz – und Geldgeschichte von den Aufängen...

Autor: Suhle, A., Katalóg: K-1966/87 - A0110

Devadesátiny moravského archeologa F. Vildomce

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3052 - A0136 d

Devínska Nová Ves

Autor: Eisner, J., Katalóg: K-1554 - A0031

Die Altägyptische Malerei

Autor: Champdor, A., Katalóg: K-2854 - A0058

Die altertumlichen Blattspitzendustrien von Jezeřany...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3070 - A0135 b

Die altsteinzeitlichen Stationen im Raum Von Oudratice...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3056 - A0136 e

Die Antike in Stichworten

Autor: Löwe-Stoll, Katalóg: K-2609 - A0083

Die Besiedlung von Zemplín an der Wende der Zeitrechnung

Autor: Šiška, S., Katalóg: - A0167

Die Bronzehortfunde in der Slowakei

Autor: Novotná, M., Katalóg: K-9769 - A0428

Die Geldzeichen der DDR

Autor: Graichen, G., Katalóg: K-6274/A/78 - A0238

Die keltische Besiedlung der Slowakei. Jüngere Laténezeit

Autor: Pieta, K., Katalóg: K-12920 A0755

Die Keramik der frühmittelalterlichen Siedlung

Autor: Röber, R, Katalóg: K-9809/A/91 - A0476

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2765 /87 - A0119

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2766 /87 - A0119a

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2767 - A0119b

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2768 - A0119c

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2769 - A0119d

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2770 - A0119e

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2771 - A0119f

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2772 - A0120

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2773 - A0120a

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2774 - A0120b

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2775 - A0120c

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2776 - A0120d

Die Lausitzer kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-8255/A/85 - A0313

Die Lausitzer Kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-9766/A/90 - A0431

Die Meissnisch – sächsischen Groschen 1338-1500

Autor: Krug, G., Katalóg: K-5248/A/75 - A0229

Die Miniaturenkette von Szilágysomlyó

Autor: Capelle, T., Katalóg: K-10518/A/95 - A0531

Die Ostslowakei in der Römischen Kaiserzeit

Autor: Lamiová-Schmiedlová, M., Katalóg: - A0165

Die Púchov –Kultur

Autor: Pieta, K., Katalóg: K-9765 - A0432

Die Slawen im Frühen Mittelalter

Autor: Hensel, W, Katalóg: K-2158 - A0030

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím