Hľadať


Archeológia

... A znli jen kámen

Autor: Brinke, J., Katalóg: K-3530 - A0186

50 let čsl. medaile kremnické mincovny 1918-1968

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2995 - A0098

A diósgyori vár kozepkori kályhacsempéi

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12192 - A0710

A honfoglaló magyarok

Autor: Dienes, I., Katalóg: K-7321/A/82 - A0278

A honfoglaló magyarság

Autor: Fodor, I., Katalóg: K-11818/A2006 - A0669

A Medinai koraneolithicus leletek

Autor: Kalicz, N.-Makkay, J., Katalóg: K-11599/A2005 - A0636

A Sevso-kincs

Autor: Dági Marianna - Mráv Zsolt, Katalóg: K-12892 A0736

Acta interdisciplinaria archeologica – tomus III.1984

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9750 - A0454

Actes du VII Congr?s International des Sciences... 2

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9777/A/90 - A0420

Addenda k soupisu nálezů římských mincí na Moravě

Autor: Beneš, J., Katalóg: K-3080 - A0136 f

AH 9/84: Problémy výskumu včasnofeud. osídlenia Sl.

Autor: Ratkoš, P, Katalóg: K-8089/A/85 - A0300

Akropola

Autor: Michałowski, K. red, Katalóg: K-7912/A/84 - A0297

Aktuálne otázky výskumu slovanských populácií ...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9752 - A0456

Allgemeine Geschichte der Kunst 1 /a-k/

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1490 - A0064

Almanach Velká Morava

Autor: , Katalóg: K-3097 - A0068

Alte Schätze aus Bulgarien

Autor: Venedikov, I., Katalóg: K-2786 - A0017

Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei...

Autor: Točík, A., Katalóg: K-9768/A/90 - A0429

Altsteinzeitliche Funde aus Brno und Umgeburg

Autor: Valoch, K, Katalóg: K-3030 - A0134 b

Anorganické suroviny doby kamennej

Autor: Illášová-Hovorka, Katalóg: K-10872 - A0591

Antické umenie /Antičnoje isskusstvo/

Autor: Voščinina, A.I, Katalóg: K-1524 - A0005

Antický Řím

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2712a, 2671b - A0059a, b

Antiquités nationales 1973/5

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11596/A2005 - A0633

Anton Točík - Legenda slovnenskej archeológie

Autor: Bátora, J. - Kujovský, R. - Ruttkay, M. - Vladár, J., Katalóg: K-12915 A0750

Antropologický rozbor žárových hrobů pilinské...

Autor: Stloukal, M.-Furmánek, Katalóg: K-8256/A/85 - A0314

Apulské červenofigurové vázy zdobené ženskými hlavami...

Autor: Haken, R., Katalóg: K-3057 - A0128 e

Arch. na trase plynovodu

Autor: , Katalóg: K-10666 - A0559

Arch.pamiatky slov.-poľs.pohraničia

Autor: Kotorová Jenčová, M., Katalóg: K-12057/A/2009 - A0694

Archaeologia Historica 14/89

Autor: Nekuda, V., Katalóg: K-9972/A/91 - A0490

Archaeologia Historica 15/90

Autor: Nekuda, V., Katalóg: K-9973/A/91 - A0491

Archaeologia Historica 16/91

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10645 - A0538

Archaeologia Historica 20/95

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10646/A/98 - A0539

Archaeologia Historica 21/96

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10647/A/98 - A0540

Archaeologia Historica 22/97

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10648/A/98 - A0541

Archaeologia historica 29/2004

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11136 - A0605

Archaeologia Historica řejstřík 1976-1985

Autor: Měřínský, Z., Katalóg: K-9974/A/91 - A0492

Archaeologiai értesitó 1868-1968

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3159 - A0154

Archaické industrie mladšího paleolitu z okolí Brna

Autor: Valoch, K, Katalóg: K-3047 - A0131 b

Archäologische Forschungen i n Polen

Autor: Hensel-Gieysztor, Katalóg: K1227 ZVM - A0003

Archäologische Studien zum frühen Mittelalter

Autor: Fusek, G., Katalóg: K-12921 A0756

Archäologische Studien zur Wüstungsforschung

Autor: Kolektív, Katalóg: K-6664/A/80 - A0252

Archeologia historica 25/2000

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10750/A2001 - A0574

Archeologia historica 25/2000

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10763/A2001 - A0579

Archeologia historica 3

Autor: Bublová, H., Katalóg: K-9796 - A0405

Archeologia SSSR

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4924/A/74 - A0209

Archeológia v múzeách

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10704/A2006 - A0566

Archeologia v SSSR

Autor: Mongait, A.L., Katalóg: K-1515 - A0046

Archeologia – geofyzika - archeometria

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9751 - A0455

Archeologica Historica 10/85

Autor: Nekuda, V, Katalóg: K-9799 - A0408

Archeologica Historica 11/86

Autor: Nekuda, V, Katalóg: K-9800 - A0409

Archeologica Historica 12/87

Autor: Nekuda, V, Katalóg: K-9801 - A0410

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok