Knižnica


Archeológia

S

Sächsische münzkunde 1, 2

Autor: Haupt, W., Katalóg: K-5583/A/76 - A0214/I., II.

Sborník Čsl. společnosti archeologické

Autor: Tichý, R., Katalóg: K-1535/62 - A0176

Sborník I. numismatického symposia

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3091, 2800 - A0108a, b

Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia

Autor: Stránský, Z., Katalóg: K-3098 - A0159

Sborník Muzeálnej sl. spoločnosti 1940 – 41

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9792 - A0414

Sborník Muzeálnej sl. spoločnosti 1944 – 48

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9793 - A0415

Sborník Muzeálnej Slovenskej spoločnosti 1938 – 39

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9791 - A0413

Sborník prací FF Brněnské univerzity roč. XXXV

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8945/A/88 - A0351

Severní Morava v mladší době římské

Autor: Zeman, J., Katalóg: K-1547 - A0034

Sídliště s keramikou volutovou u Vedrovic

Autor: Ondruš, V., Katalóg: K-3048 - A0132 b

Siedlungen der Kultur mit Linearkeramik in Europa

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9089/A/88 - A0367

Skamenelý život

Autor: Činčurová, E., Katalóg: K-8102/A/85 - A0303

Skulptura i živopis Bospora

Autor: Ivanová, A.P., Katalóg: K-1525 - A0081

Skytové

Autor: Smirnov, A.P., Katalóg: K-6812/A/80 - A0258

Slavjane i Rus /v zarubežnoj istoriografii/

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9923/A/91 - A0484

Slawen in Thüringen

Autor: Bach, H.-Dušek, S., Katalóg: K-6079/A/78 - A0233

Slepé uličky archeologie

Autor: Sklenář, K., Katalóg: K-6287/A/78 - A0239

Slov.archeológia 2/2005

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11906 - A0677

Slovacchia crocevia delle civilt? Europee

Autor: Furmánek-Kujovský, Katalóg: K-11578/A2005 - A0622

Slovaks in the centr.danubian reg. in the 6.-11. cent

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10741 - A0571

Slovan. avarské pohrebisko pri Záhorskej Bystrici

Autor: Kraskovská, L., Katalóg: K-3926 - A0192

Slované

Autor: Beranová, M., Katalóg: K-9118/A/89 - A0361

Slovania a avarský kaganát /Želovce/

Autor: Čilinská, Z., Katalóg: K-10327/A/93 - A0521

Slovanské depoty železných předmetů ...

Autor: Bartošková, A., Katalóg: K-9716/A/90 - A0399

Slovanské mohyly v Skalici. Slawische Hügelgräber...

Autor: Budinský – Krička, V., Katalóg: K-1553 - A0036

Slovanské ostruhy na území Československa

Autor: Kavánová, B., Katalóg: K-11233/A2005 - A0610

Slovanské sídliště v Ostrožské Nové Vsi

Autor: Marešová, K., Katalóg: K-3046 - A0136 b

Slovanské státní útvary raného středověku

Autor: Havlík, L.E., Katalóg: K-8826/A/88 - A0347

Slovenská archeológia

Autor: Kolektív, Katalóg: K-1222 - A0075

Slovenská archeológia

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10890 - A0592

Slovenská archeológia - Pohrebný rítus...

Autor: Točík, A., Katalóg: K-5569 - A0211

Slovenská archeológia - Žiarový hrob kuštanoviského

Autor: Čilinská, Z., Katalóg: - A0158

Slovenská archeológia 1, 2/1997

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10687 - A0563

Slovenská archeológia 1-2/2001

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10826 - A0585

Slovenská archeológia 1/1998

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10688 - A0564

Slovenská archeológia 1/1999

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10721 - A0570

Slovenská archeológia 1/2002

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10839 - A0588

Slovenská archeológia 1/2003

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10909 - A0596

Slovenská archeológia 1/2004

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11068 - A0602

Slovenská archeológia 1/2005

Autor: Fusek, G. hl. red, Katalóg: K-11803 - A0664

Slovenská archeológia 1/2006

Autor: Kolektív, Katalóg: K-11936 - A0681

Slovenská archeológia 1/2007

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12030 - A0690

Slovenská archeológia 1/2008

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12059 - A0695

Slovenská archeológia 1/2009

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12120/A/2010 - A0703

Slovenská archeológia 1/2018

Autor: , Katalóg: K-12932 A0767

Slovenská archeológia 1953

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9737 - A0471

Slovenská archeológia 1954

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9736 - A0472

Slovenská archeológia 1955

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9739 - A0467

Slovenská archeológia 1956 IV - 2

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9735 - A0473

Slovenská archeológia 1957 V - 1

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9734 - A0474

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok