Knižnica


Archeológia

D

Dákové

Autor: Daicoviciu, H., Katalóg: K-4382/73/A - A0200

Das gold von Nyiregyháza

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12119/A/2010 - A0702

Das Menschenbild auf Münzen und Medaillen...

Autor: Babelon, J., Katalóg: K-2787 - A0086

Das Römerzeitliche Wagengrab von Kozármisleny

Autor: Kiss, A., Katalóg: K-9683/A/90 - A0394

Dávne kultúry a Slovensko

Autor: Vladár, J., Katalóg: K-7729/A/83 - A0289

Dávnoveké zbrane na Slovensku

Autor: Ožďáni, O., Katalóg: K-7764/A/84 - A0290

Dějepisecství evropského východu

Autor: Macůrek, J., Katalóg: K-2999 - A0109

Dejinné osudy Praslovanů

Autor: Rybakov, B.A., Katalóg: K-6615/A/79 - A0251

Dejiny a kultúra starých Slovanov

Autor: Gąssowski, J., Katalóg: K-3549 - A0202

Dějiny Afriky. Kniha druhá

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2386 - A0051/II

Dějiny Afriky. Kniha první

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2385 - A0051/I

Dějiny Československého území před vystoupením...

Autor: Dobiáš, J., Katalóg: K-2758, 1755 - A0018 /a, b

Dejiny dávnovekého Slovenska

Autor: Furmánek, V., Katalóg: K-9957 - A0486

Dejiny dávnovekého Slovenska

Autor: Furmánek-Rutkay-Šiška, Katalóg: K-9982/A/91 - A0500

Dejiny mincovania v Košiciach

Autor: Petách, E., Katalóg: K-8573 - A0331, a

Dejiny mincovania v Košiciach

Autor: Petách, E., Katalóg: K-8587/A/87 - A0333

Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy

Autor: Kmeťová, P., Katalóg: K-12602 - A0729

Der Anbruch des Mittelalters

Autor: Bóna, I., Katalóg: K-9609/A/90 - A0390

Der Bühl von Jenalöbnitz – ein mittelalterl. Burg...

Autor: Stoll, H.-J., Katalóg: K-11845/A2006 - A0672

Deutsche Münz – und Geldgeschichte von den Aufängen...

Autor: Suhle, A., Katalóg: K-1966/87 - A0110

Devadesátiny moravského archeologa F. Vildomce

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3052 - A0136 d

Devínska Nová Ves

Autor: Eisner, J., Katalóg: K-1554 - A0031

Die Altägyptische Malerei

Autor: Champdor, A., Katalóg: K-2854 - A0058

Die altertumlichen Blattspitzendustrien von Jezeřany...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3070 - A0135 b

Die altsteinzeitlichen Stationen im Raum Von Oudratice...

Autor: Valoch, K., Katalóg: K-3056 - A0136 e

Die Antike in Stichworten

Autor: Löwe-Stoll, Katalóg: K-2609 - A0083

Die Besiedlung von Zemplín an der Wende der Zeitrechnung

Autor: Šiška, S., Katalóg: - A0167

Die Bronzehortfunde in der Slowakei

Autor: Novotná, M., Katalóg: K-9769 - A0428

Die Geldzeichen der DDR

Autor: Graichen, G., Katalóg: K-6274/A/78 - A0238

Die keltische Besiedlung der Slowakei. Jüngere Laténezeit

Autor: Pieta, K., Katalóg: K-12920 A0755

Die Keramik der frühmittelalterlichen Siedlung

Autor: Röber, R, Katalóg: K-9809/A/91 - A0476

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2765 /87 - A0119

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2766 /87 - A0119a

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2767 - A0119b

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2768 - A0119c

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2769 - A0119d

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2770 - A0119e

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2771 - A0119f

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2772 - A0120

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2773 - A0120a

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2774 - A0120b

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2775 - A0120c

Die Kunde. Mitteilungen des Niedersächsischen...

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2776 - A0120d

Die Lausitzer kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-8255/A/85 - A0313

Die Lausitzer Kultur in der Slowakei

Autor: Veliačik, L., Katalóg: K-9766/A/90 - A0431

Die Meissnisch – sächsischen Groschen 1338-1500

Autor: Krug, G., Katalóg: K-5248/A/75 - A0229

Die Miniaturenkette von Szilágysomlyó

Autor: Capelle, T., Katalóg: K-10518/A/95 - A0531

Die Ostslowakei in der Römischen Kaiserzeit

Autor: Lamiová-Schmiedlová, M., Katalóg: - A0165

Die Púchov –Kultur

Autor: Pieta, K., Katalóg: K-9765 - A0432

Die Slawen im Frühen Mittelalter

Autor: Hensel, W, Katalóg: K-2158 - A0030

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok