Hľadať


História

K

K metodickým otázkam regio...

Autor: Bartoš, J., Katalóg: K5921/77/H - H1193

K otázce značek na středověké keramice na Moravě

Autor: Nekuda, V., Katalóg: K 3084 - H546

K otázkam obrodzovacieho procesu v KSČ

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2865 - H455

K padesátému výročí KSČ (Interhelpo)

Autor: Jordán, F. zodp, Katalóg: K11825/06/H - H2636

K počátkúm patriarchátu ve střední Evropě

Autor: Neustupný, E., Katalóg: K-2890 - H492

K počiatkom maďarizácie diel I.

Autor: Rapant, D., Katalóg: ZM-K1489/a - H337/1

K počiatkom maďarizácie diel II.

Autor: Rapant, D., Katalóg: ZM-K1489/b - H337/2

K slovenskému národnému vývinu na vých.Slovensku 1848-1918

Autor: Kolektív, Katalóg: K3414/H - H1104

K slovenskému národnému vývinu na vých.Slovensku 1848-1918

Autor: Kolektív, Katalóg: K3415/H - H1105

K vývinu politickej správy...

Autor: Lipscher, L., Katalóg: K 3424 - H620

K základom sloven.štátu

Autor: Polakovič, Š., Katalóg: ZvM755 - H113

K zdokonaleniu plánovitého riadenia...

Autor: Kolektív, Katalóg: K7080/81/H - H1423

Kalendár odbojárov 1991

Autor: Kolektív, Katalóg: K11260/05/H - H2529

Kalendár odbojárov 1992

Autor: Kolektív, Katalóg: K11261/05/H - H2530

Kalendár odbojárov 1993

Autor: Kolektív, Katalóg: K11262/05/H - H2531

Kalendárium

Autor: Ruml, J., Katalóg: K9584/90/H - H2053

Kalv. reformácia a ref.cirkev na vých Sloven. v 16-18.st

Autor: Kónyová, Kónya, Katalóg: K-12186/H2010 - H2753

kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v16-18.st

Autor: Kónya, Kónyová, Katalóg: K12505 - H2826

Kamienka

Autor: Škuba, A., Katalóg: K-12261/H/2012 - H2772

Kanonická vizitácia r.1749

Autor: , Katalóg: K7285/82/H - H1474

Kapesní atlas světových dějin

Autor: Cafourek, P., Katalóg: K6043/77/H - H1220

Kapesní atlas světových dějin

Autor: Kolektív, Katalóg: K9544/90/H - H2037

Kapesní průvodce inteligentní ženy...

Autor: Tigrid, P., Katalóg: K9726/90/h - H2118

Kapitán Ján Nálepka

Autor: Kolektív, Katalóg: K5484/76/H - H1085

Kapitán Repkin odchádza

Autor: Šalgovič, V., Katalóg: K-2915 - H477

Kapitoly z dejín PO v ČSSR

Autor: Kolektív, Katalóg: K8127/H/85 - H1705

Kapitoly z dejín slovenského divadla

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2599 - H414

Kapitoly z dějin zemědělství

Autor: Loudil-Koleška, Katalóg: K7685/83/H - H1566

Kapitoly z odboja na Slovensku

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2955 - H457a

Kapitoly z odboja na Slovensku

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2866 - H457b

Kaple a kaplan

Autor: Šilhan, J., Katalóg: K8179/85/H - H1715

Karel Marx - dejiny jeho života

Autor: Mehring, F., Katalóg: K-2526 - H184

Karlovy Vary

Autor: Neubert-Mráz, Katalóg: K6147/78/H - H1263

Karol Korenič a americké sl. rob. hnutie

Autor: Fordinálová, E., Katalóg: K9265/89/H - H1964

Karol Kuzmány

Autor: Geguš, I., Katalóg: K7749/84/H - H1579

Karol Marx Fridrich Engels tri zdroje a tri súčasti

Autor: Lenin, V.I., Katalóg: K 5148/75/H - H916

Karol Šmidke

Autor: Kováčiková, T., Katalóg: K6523/79/H - H1319

Karolinum statek národní

Autor: Kolektív, Katalóg: - H253

Karpatskí Rusíni

Autor: Magocsi, P.R., Katalóg: K10983/04/H - H2437a, b

Kartágo

Autor: Richter, S., Katalóg: ZM5298/H/75 - H1043

Kaštieľ vo Svätom Antone

Autor: Hricová-Šomek, Katalóg: K11124/04/H - H2469

Katalóg patrocínií na Slovensku

Autor: Judák, Poláčik, Katalóg: K-12110/H2010 - H2711

Katalog slovenských a na ...

Autor: Zámborská, E, Katalóg: K 4077 - H797

Katalóg zbraní zo zbierok Balneolog. múzea

Autor: Klčo-Krupa, Katalóg: K10817/02/H - H2385

Katalóg zbraní zo zbierok...

Autor: Klčo, M.-Krupa, V., Katalóg: K10492/94/H - H2349

Katastrofa na dole Nelson 1934

Autor: Majer, J., Katalóg: K11385/05/H - H2567

Katedra dejín a archívnictva FF UPJŠ v Prešove

Autor: , Katalóg: K11312/05/H - H2549

Katolícka cirkev a tragédia slov. židov v dokumentoch

Autor: Hoffmann-Hoffmann, Katalóg: K10934/04/H - H2420

Katolícka cirkev na Slovensku 1938-1945

Autor: Ďurica, M.S., Katalóg: K11019, a/04/H - H2442, a

Katolícke Slovensko

Autor: Kolektív, Katalóg: K10323/H/93 - H2307

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím