Hľadať


Zborníky

V

Várak, várhelyek és őrhelyek Ózdkörnyékék

Autor: Dobosy, L., Katalóg: K 6643 - Zb 558

Veda a technika v období Československa. Zborník dejín techniky IV.

Autor: Šullová, Z., Katalóg: K-12947 Zb1282

Veľkomoravský kostol v Modre...

Autor: Cibulka, J., Katalóg: - Zb 122

Viedla nás strana - 50 r. KSČ

Autor: Jáger-Kopčík, Katalóg: K 3429 - Zb 415

Vihorlat - CHKO

Autor: Verešpej, J., Katalóg: K 6382 - Zb 528

Vihorlat, chránená krajinná oblasť

Autor: Vološčuk, I-Terray, J, Katalóg: K 8971 - Zb 837

VII Kmetianum, vlast. zb.Turč. m. A.Kmeťa

Autor: Paľovčíková, A., Katalóg: K 8654 - Zb 807

VIII Kmetianum, vlast, zb.Turč. m. A.Kmeťa

Autor: Paľovčíková, A., Katalóg: K 8655 - Zb 808

Vlast. a met.spravodaj okr.Trnava 1979/1

Autor: Kolektív, Katalóg: K 6573 - Zb 555

Vlast. a metod. spravodaj okr.Trnava 1/80

Autor: Kolektív, Katalóg: K 6937 - Zb 602

Vlast. spravodajca okr. Trnava

Autor: Pastorek, I., Katalóg: K 9287 - Zb 869

Vlast. zb. osl. Košíc-1945-55

Autor: Kolektív, Katalóg: K 3163 - Zb 487

Vlast. zb. Považia XVI

Autor: Badík, M., Katalóg: K 9947 - Zb 953

Vlast.zborník Vysočiny

Autor: Kolektív, Katalóg: K 4261 - Zb 440

Vlastiv. a met. spravodaj okr.Trnava 1978

Autor: Kolektív, Katalóg: K 6572 - Zb 554

Vlastiveda Slovenska

Autor: Novak, Katalóg: K 2914/II. - Zb 143

Vlastiveda Slovenska

Autor: Novak, Katalóg: K 2914/III. - Zb 143

Vlastiveda Slovenska

Autor: Bokes, Katalóg: K 2914/IV. - Zb 143

Vlastiveda Slovenska

Autor: Mráz, Katalóg: K 2914/V. - Zb 143

Vlastivedné štúdie Gemera II

Autor: Boflík, J., Katalóg: K 10292 - Zb 974

Vlastivedné vychádzky po trebišovskom okrese

Autor: Korčmároš, Š., Katalóg: - Zb 88

Vlastivedný a metod.zpravodaj okr.Trnava

Autor: Kolektív, Katalóg: K 7045 - Zb 617

Vlastivedný spravodajca v okr.Trnava 1987

Autor: Pastorek, I., Katalóg: K 8914 - Zb 828

Vlastivedný sprievodca po Devíne

Autor: Borovský, Š., Katalóg: K 6772 - Zb 592

Vlastivedný zborník Považia - XII.

Autor: Kolektív, Katalóg: K 5902 - Zb 497

Vlastivedný zborník Považia IV

Autor: Kristenová, V, Katalóg: ZVM 1238 - Zb 212/a

Vlastivedný zborník Považia IX

Autor: Kristenová, V, Katalóg: K 2964 - Zb 212/c

Vlastivedný zborník Považia V

Autor: Kristenová, V., Katalóg: ZM 1620 - Zb 195/V

Vlastivedný zborník Považia VI

Autor: Kolektív, Katalóg: K 1996 - Zb 195/VI

Vlastivedný zborník Považia VII

Autor: Kristenová, V, Katalóg: K 2176 - Zb 212/b

Vlastivedný zborník Považia VIII

Autor: Kolektív, Katalóg: K 2432 - Zb 195/VIII

Vlastivedný zborník Považia X

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3436 - Zb 378

Vlastivedný zborník Považia XI

Autor: Kolektív, Katalóg: K 3860 - Zb 422

Vlastivedný zborník Považia XIII

Autor: Kolektív, Katalóg: K 6491 - Zb 535

Vlastivedný zborník Považia XV

Autor: Kolektív, Katalóg: K 8345 - Zb 769

Vlastivedný zborník Vysočiny

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3198 - Zb 220/4, 5

Vlastivedný zborník. Spiš 7

Autor: Krempaská, Števík, Katalóg: K-12467 - Zb1185

Východiská a perspektívy

Autor: Ferenc-Pollák, Katalóg: K 10777 - Zb 1040

Východosl. hrady a kaštiele

Autor: Polla, B.-Vindiš, I, Katalóg: K 2441a - Zb 130

Východosl. vodárne a kanal. Košice 10 rokov

Autor: Kolektív, Katalóg: K 6788 - Zb 587

Východoslovenské hrady a kaštiele

Autor: Polla-Vindiš, Katalóg: K 2441 - Zb 136

Výrobky domácich zlatníkov

Autor: Toranová, E., Katalóg: K-2948 - Zb 127

Výročná zpráva Slov. múzea v Bratisl.za r. 1945

Autor: Jurkovič, M., Katalóg: ZM-K-1098 - Zb 50

Výstava Košický zlatý poklad

Autor: Kolektív, Katalóg: - Zb 302a, b, c

Výstavný katalóg tvorby prostých rúk...

Autor: , Katalóg: - Zb 57

Využitie obecných kroník

Autor: Kolektív, Katalóg: - Zb 9

Význam os. Dr.h.c..J.Ľ. Holubyho v dej. vedy...

Autor: Kolektív, Katalóg: K 8839 - Zb 820

Vznik a počiatky mesta Kremnice

Autor: Lamoš, T., Katalóg: K 3175 - Zb 162

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím