Hľadať


Jazykoveda

3 kapitoly zo života Slovákov

Autor: Doruľa J., Katalóg: K-10343/J/93 - J218

A magyar nyelv Sztára

Autor: Czuczor-Fogarasi, Katalóg: - J001a, b

Abecedná modlitba (hlaholika)

Autor: Preslavský, K., Katalóg: K-12871 J254

Angl.-slov. a slov.-angl. slovník

Autor: Smejkalová, J., Katalóg: K-8059 - J140

Angl.-slov. a slov.-angl. vreckový slovník

Autor: Smejkalová, J., Katalóg: K-9331/J/89 - J182

Angl.-slov. a slov.-angl. vreckový slovník

Autor: Smejkalová, J., Katalóg: K-9331a/J/89 - J182a

Anglicko-český a česko-angl. kapesný slovník

Autor: Hais, K., Katalóg: K-5597 /J/76 - J091

Anglicko-český a česko-angl. vreckový slovník

Autor: Hais, K., Katalóg: K-2828 - J034

Anglicko-slov. a slov.-anglický vreckový slov

Autor: Kolektív, Katalóg: K-2833 - J021

Anglicko-slov. slovník

Autor: Šimko, J., Katalóg: K-3142 - J019

Anglicko-slovenský frazeologický slovník

Autor: Kvetko, P., Katalóg: K-8376 - J146

Angličtina pro samouky

Autor: Kollmanová, Ľ., Katalóg: K-5915 - J096

Angličtina-cestovný ruch

Autor: Mašková-Jelenek-Kolenčiaková, Katalóg: K-8476 - J147

Atlas slov. jazyka

Autor: Habovštiak, A., Katalóg: K-7977 - J137

Atlas slovenského jazyka I-1

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3157 - J242

Atlas slovenského jazyka I-2

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3158 - J241

Atlas slovenských nárečí v Maďarsku

Autor: Király, P., Katalóg: K-12789 J252

Autorské právo

Autor: Luby, Š., Katalóg: K-3428 - J050

Bulhar.-slov. a slov.-bulhar. turistickýslovník

Autor: Odran, M., Katalóg: K-8065 - J139

Bulharsko-český a česko-bulh. slovníček

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5074 /slov/73 - J081

Bulharsko-český a česko-bulhar. kap. slovník

Autor: Prošek, B., Katalóg: K-1829 - J032

Bulharština pro samouky

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5074 /slov/73 - J080

Česko-angl. konverzace

Autor: Kollmannová, Ľ. a kol., Katalóg: K-8875 - J151

Česko-angl. slovník

Autor: Poldauf, I., Katalóg: K-9897/J/91 - J199

Česko-arabský slovník

Autor: Kropáček, L., Katalóg: K-4982 slov/75 - J087

Česko-bulharské rozhovory

Autor: Draganov, N.-Prošek, B., Katalóg: K-4983 /J/75 - J077

Česko-čínsky slovník

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5144 slov/75 - J088

Česko-italská konverzace

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3895 - J063

Česko-italská konverzace

Autor: Janešová - Prokopová, Katalóg: K-4236/slov/73 - J072

Česko-polská konverzace

Autor: Prokopová-Kounovská-Janešová, Katalóg: K-6983 - J118

Česko-ruský slovník I., II.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-5687 /J/76 - J092/I, II

Česko-slovenský slovník

Autor: Kolektív, Katalóg: K-6745/J/80 - J234

Česko-srbochorvátska konverzace

Autor: Kolektív, Katalóg: K-8054 - J138

Česko-švédska konverzace

Autor: Groll, J., Katalóg: K-3679 - J056

Cvičebná kniha jazyka latinského pre vyššie gymnáz.

Autor: Hrubý, P., Katalóg: K-11474/J/2005 - J239

Dejiny lit. komparatistiky

Autor: Ďurušin, D., Katalóg: K-7079 /J/81 - J120

Dejiny sl. jazyka

Autor: Stanislav, J., Katalóg: K-2507 - J003/I.

Dejiny sl. jazyka

Autor: Stanislav, J., Katalóg: K-2875 - J003/II.

Dejiny sl. jazyka

Autor: Stanislav, J., Katalóg: K-2876 - J003/III.

Dejiny slov. jazyka I.-V.

Autor: Stanislav, J., Katalóg: K-7758 - J128/I-V

Dictionarium museologicum

Autor: Stránský, Z. a kol., Katalóg: K-9255/J/89 - J178

Essential English

Autor: Eckersley, C.E., Katalóg: K-2741/c - J017/1

Essential English

Autor: Eckersley, C.E., Katalóg: K-2741/b - J017/2

Essential English

Autor: Eckersley, C.E., Katalóg: K-2741/a - J017/3

Essential English

Autor: Eckersley, C.E., Katalóg: K-2741 - J017/4

Etymologický slovník jazy staroslověnského2

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9922 - J201

Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9526 - J186

Franc. – slov.- slovník

Autor: Liščáková, I., Katalóg: K-9329/J/89 - J180

Franc.-čes. a čes.-franc. kapesní slovník

Autor: Hamplová, J. a kol., Katalóg: K-9330/J/89 - J181

Francúzske skratky

Autor: Bartoš J., Katalóg: K-9128 /J/89 - J174

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok