Výstava "Plenéry Zemplínskeho múzea"

Pozývame Vás na silvestrovskú vernisáž ,,Plenéry Zemplínskeho múzea“! 

Silvester, konkrétne dopoludnie posledného dňa kalendárneho roka, je už tradične spätý s kultúrnym podujatím - silvestrovskou vernisážou.

Šesťdesiate výročie vzniku Zemplínskeho múzea je výnimočnou príležitosťou venovať tohoročný Silvester výstave – výberu z tvorby umelcov, ktorí boli počas celej jeho existencie účastníkmi medzinárodných maliarskych i sochárskych plenérov – sympózií organizovaných múzeom.

Maliarske plenéry organizované v priebehu rokov existencie Zemplínskeho múzea  priniesli výsledky  niekedy priamo navádzajúce na barbizónsku tradíciu, inokedy blížiace sa k nepredmetnej forme alebo iným podobám, ktoré moderné a postmoderné umenie prinieslo. V každom prípade však vznikli diela podnietené daným prostredím i vzájomnou komunikáciou medzi účastníkmi, ktorá je vlastným zmyslom i poslaním takýchto stretnutí.  

Vnímať tieto stretnutia ako všedné - nevšedné okamihy nášho života nás nabáda aj táto výstava, slávnostne otváraná v deň, ktorým sa niečo pre každého z nás končí, ale aj začína.

Vernisáž sa uskutoční 31. decembra 2017o 1000 hodv galérii ZOS v Michalovciach. 
Súčasťou vernisáže bude predstavenie publikácií:
MOUSSON. Svet farieb a svetla
a
Kaštieľ v Michalovciach

 

Výstava potrvá do 24. januára 2018.silvestrovska pozvanka

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia