Organizačná štruktúra

 

Mgr. Maroš Demko, riaditeľ organizácie

 

 

Odborný úsek

 

PaedDr. Martin Molnár, historik, vedúci odborného úseku

Mgr. Stanislava Rovňáková, historik

PhDr. Lýdia Gačková, archeológ

Mgr. Marián Čurný, PhD. archeológ

Mgr. Jozef Hrabovský, etnograf

Mgr. Dana Barnová, historik umenia

Ing. Tibor Vongrey, zoológ

 

 

Úsek pre správu zbierok

 

Renáta Kviatkovská, konzervátor, správca depozitára, vedúca úseku

Katarína Meždejová, konzervátor

Mgr. Dagmar Babuková, dokumentátor CEMUZ

František Babinec, výstavný technik, údržbár

 

 

Prezentačno-prevádzkový úsek

 

Mgr. Tibor Tabak, manažér projektov a podujatí, vedúci úseku

Mgr. Mária Fuchsová, múzejný pedagóg, lektor

PhDr. Alena Semková, kultúrny referent, sekretariát

Mgr. Agáta Jandová, knihovník, dokumentátor, lektor

Mgr. Monika Zitrická, manažér kultúry, propagácia

 

 

Hospodársky úsek

 

Ing. Dagmar Molčanyiová, ekonóm

Ing. Martina Vallová, účtovník, registratúra

Ľubomír Kirnág, správca budov, kurič, šofér

Božena Dubská, upratovačka

Mária Luteranová, upratovačka

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia