Ak chcete byť informovaní o aktuálnych podujatiach pripravovaných Zemplínskym múzeom, zašlite nám svoj emailový kontakt na adresu sekretariat.zm@gmail.com

Špacirki po varošu

Koncert - gitara

Veľkomoravské dobrodružstvo - tlačová správa
Veľká Morava - výstava

Emília Rudincová - Harmónie - Odev a šperk - tlačová správa
Harmónie

Štefan Bubán - Maľba - tlačová správa
Buban

Výročná správa za rok 2013 k stiahnutiu

... na začiatok stránky ...