Vedecko-výskumná činnosť

 

Mgr. Dana Barnová, historik umenia

 

Úloha: 

Michalovce vo výtvarnom umení -  súčasné výtvarné dianie (Mapovanie a dokumentácia výtvarných aktivít Michaloviec a okolia v náväznosti na materiál spracovávaný v predchádzajúcich rokoch)

(termín: priebežne)

 

 

Mgr. Stanislava Rovňáková, historik

Úlohy: 

Historicko-archívny výskum kaštieľa a priľahlých objektov (dnes sídlo Zemplínskeho múzea v Michalovciach)

(termín: priebežne)

 

Historicko-archívny výskum rodu Pethö zo Stropkova

(termín: priebežne)

 

Výskum histórie miest a obcí regiónu Zemplína

(termín: priebežne)

 

 

PaedDr. Martin Molnár, historik

Úlohy:

Výskum histórie miest a obcí regiónu Zemplína

(termín: priebežne)

 

Ročný zápis do kroniky mesta Michalovce za rok 2016

(termín: február 2017) 

 

História kaštieľa v Michalovciach v rokoch 1919 – 1957

(termín: november 2017)

 

 

Mgr. Anastázia Hamadejová, archeológ

Úlohy:

Ukončenie archeologického výskumu na Kostolnom námestí (sonda 7)

(termín: jar 2017)

 

Realizácia nedeštruktívneho výskumu na hradisku Kusín (detektor kovov)

(termín: jar – leto 2017)

 

 

Ing. Tibor Vongrey, zoológ

Úloha:

Monitoring šakala zlatého (Canis aureus) na Zemplíne

(termín ukončenia: 31.12.2017)

 

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia