Pripravujeme v roku 2019

Plán výstav a podujatí Zemplínskeho múzea v Michalovciach na rok 2019

 

Teodor Jozef MOUSSON

 - výstava obrazov, výber z tvorby

Miesto: Múzeum Vojtecha Lӧflera Košice

Termín: 1. február – 24. marec 2019

 

 

Vítanie žeriavov

 - zážitkové podujatie

Miesto: Senianske rybníky – chránené vtáčie územie

Termín: 30. marec 2019

 

 

Medzinárodný deň pamiatok a historických sídel – Archeologický výskum vo Vinnom

- prednáškové popoludnie

Miesto: obec Vinné

Termín: 7. máj 2019

 

 

Špacirky po varošu - Štefánik a Michalovce

Miesto: Michalovce

Termín: 24. máj 2019 o 17:00

 

 

Amerikánsky dom na Zemplíne

 - panelová výstava

Miesto: Múzeum a KC JZ v Trebišove

Termín:  máj 2019

 

  

Irma Sztárayová - dvorná dáma zo Zemplína

 - panelová výstava

Miesto: Russayova vila Sobrance

Termín: máj - jún 2019

 

 

Harčarske dni

 - IV. ročník zážitkového podujatia venovaného hrnčiarskej tradícii

Miesto: obec Pozdišovce, pri peci (kochu) „Na Hure“

Termín: september 2019

 

 

Irma Sztárayová - dvorná dáma zo Zemplína

 - panelová výstava

Miesto: kaštieľ Snina

Termín: september – október 2019

 

 

Teodor Jozef MOUSSON

 - výstava obrazov, výber z tvorby

Miesto: Ottó Herman Muzeum Miškolc (HU)

Termín: október - november 2019

 

 

Michalovce ako centrum Zemplínskej župy

 - slávnostná akadémia pri príležitosti 100. výročia Zemplínskej župy, v spolupráci s mestom Michalovce

Miesto: MsKS Michalovce

Termín: november 2019

 

 

Silvestrovská vernisáž – „Maliari Zemplína“

 - výstava obrazov, výber z tvorby

Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Termín: 31. december 2019Zemplínske múzeum v Michalovciach si vyhradzuje právo na zmenu termínov podujatí. 

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok