Katalóg


Bibliografia

1953-1962-II.

Autor: Müllerová, H., Katalóg: K-11045 - B351/2004

35 slobodných rokov Michaloviec

Autor: Kostovčíková-Vinclerová, Katalóg: K-6775 - B166/80

Balneologická bibl. Sl. 1850-1920

Autor: Zolyomi, D. N., Katalóg: K-7046 - B181/81

Bibl. k dejinám vých. Sl. – feudalizmus

Autor: Kolektív, Katalóg: K-6488 - B154/79

Bibl. k dejinám vých. Sl. – feudalizmus

Autor: Kolektív, Katalóg: K-6487 - B153/79

Bibl. k dejinám vých. Slovenska, č. III. Socializmus

Autor: , Katalóg: K-10948 - B348

Bibl. písomníctva sl. do konca 19. storočia VII.

Autor: Mišianek, J., Katalóg: K-9408 - B311/89

Bibl. písomníctva sl. I.

Autor: Rizner, L. V., Katalóg: K-3243 - B077 /I./73

Bibl. písomníctva sl. II.

Autor: Rizner, L. V., Katalóg: K-3244 - B077 /II. /73

Bibl. písomníctva sl. III.

Autor: Rizner, L. V., Katalóg: K-3245 - B077 /III./73

Bibl. písomníctva sl. IV.

Autor: Rizner, L. V., Katalóg: K-3246 - B077 /IV./73

Bibl. písomníctva sl. V.

Autor: Rizner, L. V., Katalóg: K-3247 - B077/V. /73

Bibl. písomníctva sl. VI.

Autor: Rizner, L. V., Katalóg: - B077 /VI:/73

Bibl. sl. inorečových novín a časopisov 1919-38

Autor: Kipsová a kol., Katalóg: K-2936 - B023

Bibl. sl. Kníh 1901-18

Autor: Fedor, M., Katalóg: K-2121 - B022/73

Bibl. vých Sl. za rok 1962

Autor: Fedor, M., Katalóg: K-2189 - B018 a

Bibliografia bulletinu múzeum 1953-1985

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12660 - B369

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Sl. 1991-5

Autor: Mojžišová, H., Katalóg: K-10855 - B347

Bibliographia etnographica carpatobalcanica 1

Autor: Frolec-Kubíček, Katalóg: K-11043 - B349/2004

Borsod – Abaúj – Zemplén megye népmüveszlete

Autor: Fügedi, M., Katalóg: K-10338 - B337/93

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyemumleki

Autor: Tóvári Judit, Katalóg: K-12209/2011 - B362

Česká národopisná bibliografie za léta 1963-1970

Autor: Müllerová, H., Katalóg: K-11044 - B350/2004

Čsl. umělecko-hist. bibl. za r. 1984

Autor: Medvecký, J. a kol., Katalóg: K-9520 - B327/93

Čsl. umělecko-hist. bibl. za r. 1984

Autor: Medvecký, J., Katalóg: K-9519 - B326/90

Čsl. umělecko-hist. bibl. za r. 1984

Autor: Klasová- Všetečková, Katalóg: K-9518 - B325/90

Doplnky a opravy k Riznerovej bibl.

Autor: Ornis, J. V., Katalóg: K-9409 - B312/89

Dôsledky hosp. krízy 1929-34 na vých. Sl.

Autor: Repčák, J., Katalóg: - B117

Dušan Ďurica, publikovaná literatura v letech 1963-2011

Autor: , Katalóg: K-12590 - B368

Evid.súp.plán.bibl.prác na Sl. Na rok 1976

Autor: Tyukosová, Katalóg: K-8722 - B287/87

Evid.súp.plán.bibl.prác na Sl. Na rok 1980

Autor: Pekelská, Tyukosová, Katalóg: K-8723 - B288/87

Evid.súp.plán.bibl.prác na Sl. Na rok 1981

Autor: Pekelská, Tyukosová, Katalóg: K-8724 - B289/87

Evid.súp.plán.bibl.prác na Sl. Na rok 1982

Autor: Janovská, Pekelská, Tyukosová, Katalóg: K-8725 - B290/87

História a národopis

Autor: Repčák-Potemra, Katalóg: K 1982 - B019/65

Maďarská historiografia na vých. Sl. 1901-18 I., II.

Autor: Mihóková, M., Katalóg: K-7032 - B180

Minerálne a termálne pramene vých.Slovenska

Autor: Majtnerová, Čuriová, Katalóg: K-10633/1997 - B363

Minister s plnou mocou pre správu Sl.

Autor: Bielik, F., Katalóg: - Ba023

Ministerstvo hosp. 1938-45

Autor: Bielik, F., Katalóg: K-2511 - Ba029/73

Národnooslobodzovacie a partizánske hnutie na Zemplíne

Autor: Sendeková - Koščová - Maľarová, Katalóg: K-12791 B370

Okr. Michalovce v tlači 1976

Autor: Kolektív, Katalóg: K-6298 - B143

Osvetové novosti 33/1

Autor: Hrabková Anna, Katalóg: K-12207/2011 - B360

Personálna bibliografia

Autor: Bohuš Nosák Nezabudov, Katalóg: - B089 /73

Personálna bibliografia, Ján Mjartan

Autor: Benža, M., Katalóg: K-12589 - B367

Poľnoh. na vých. Sl. 1945-61

Autor: Vančo, J., Katalóg: K-6278 - B141/ IV./78

Poľnoh. na vých. Sl. 1945-61

Autor: Vančo, J., Katalóg: K-6278 - B141/ III./78

Poľnoh. na vých. Sl. 1945-61

Autor: Vančo, J., Katalóg: K-6278 - B141/ II. /78

Poľnoh. na vých. Sl. 1945-61

Autor: Vančo, J., Katalóg: K-6278 - B141/ I/78

Predb. súpis lit. k dejinám Stropkova

Autor: Repčák J., Katalóg: - B094/73

Prehľad publikácií z jaz., litterárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998-2002

Autor: Žeňuch Peter, Katalóg: K-12039 - B357 /2008

Prehľad publikácií z jaz., litterárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2003-2007

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12208/2011 - B361

Prehľad publikácií z jazyk., litt. vedy, etnológie 1993-1998

Autor: Doruľa , J., Katalóg: K-11944 - B356/2007

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok