•  

Knižnica


Archeológia

Z

Z dejín Bojnického zámku

Autor: Kolektív, Katalóg: K-12143/A/2010 - A0708

Z dziejów wsi koronnej XVII. Wieku

Autor: Ćwiek, Z., Katalóg: K-3104 /87 - A0112

Z pradejín života

Autor: Augusta, J., Katalóg: K-1384 - A0012

Z pravekého umenia na Slovensku /Katalóg/

Autor: Pichlerová, M, Katalóg: - A0063

Za branou minulosti. S archeology po Evropě

Autor: Sklenář, K., Katalóg: K-6225/A/78 - A0234

Za siedmimi divmi sveta

Autor: Zamarovský, V., Katalóg: K-5207/A/75 - A0210

Základy archeologického výskumu v teréne

Autor: Janšák, Š., Katalóg: K-1239 - A0029

Základy numismatiky

Autor: Nohejlová-Prátová, E, Katalóg: K-5858/A/77 - A0219

Základy numizmatiky

Autor: Nohejlová-Prátová, E., Katalóg: K-8561/A/87 - A0330

Základy slovanského železářského hutnictví...

Autor: Pleiner, R, Katalóg: K-1550 - A0014

Zákony Asýrie a Chaldeje

Autor: Klíma, J., Katalóg: K-8315/A/86 - A0318

Zalavár – Kövecses Ausgrabungen 1976-78

Autor: Sós, Á. Cs., Katalóg: K-9682/A/90 - A0393

Zámečnická práce staromoravských kovařů v Mikulčících

Autor: Klíma, B., Katalóg: K-9714/A/90 - A0397

Zaniklá ves Koválov u Žabčic /archeol. nálezy/

Autor: Měřínský-Unger, Katalóg: K-10035/A/91 - A0507

Zaniklé středověké vesnice v ČSSR 2

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4760/A/77 - A0223

Zaniklé středověké vesnice v ČSSR I.

Autor: Kolektív, Katalóg: K-4076/73/A - A0197

Zapomenutý faraón

Autor: Vandenberg, P, Katalóg: K-8873/A/88 - A0348

Zborník muzeálnej sl. spoločnosti

Autor: Kolektív, Katalóg: K-9794 - A0416

Zborník na počesť Dariny Bialekovej

Autor: Fusek, G. zost, Katalóg: K-11132 - A0604

Zborník SNM - História 10, 1970

Autor: Kolektív, Katalóg: K-3464 - A0206

Ze sbírek pravěkého oddělení Krajského vlast. múzea...

Autor: Skutil, J., Katalóg: - A0164

Zemplín -obec s bohatou minulosťou

Autor: Lamiová, Katalóg: K-12457 - A0716

Zemplín v mladšej dobe kamennej 2 ks

Autor: Vizdal, J., Katalóg: K-11510/A2005 - A0619, a

Zmizelý život

Autor: Nekuda, V., Katalóg: K-7471/A/83 - A0280

Zprávy čs. společnosti archeologické při ČSAV 1967

Autor: Kolektív, Katalóg: - A0077

Zprávy čs. spoločnosti archeologické ...14 ks

Autor: Kolektív, Katalóg: K-10092/A/92 - A0510a-m

Zprávy čsl. společnosti Archeolog. pri ČSAV

Autor: Kolektív, Katalóg: - A0153 1, 2, 3

Zprávy čsl. společnosti archeologické... /9 zošitkov/

Autor: , Katalóg: - A0099

Zrození Řecké civilizace

Autor: Oliva, P., Katalóg: K-5840/A/77 - A0221

Zvolen v období lužickej kultúry

Autor: Balaša, Gejza, Katalóg: K-1908 - A0007

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame Cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.
Viac informácií Ok