Dokumenty súvisiace so zbierkovým fondom - zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000.

... na začiatok stránky ...