Zmena štatutára inštitúcie

Novým štatutárom Zemplínskeho múzea v Michalovciach je PaedDr. Martin Molnár

martin.molnar@zemplinskemuzeum.sk

0907 666 182

KSK logo e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia